Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Ελλάδα - καύσιμα: Από τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη


 

 
 
 
Διαβάστε τη μελέτη του Συλλόγου "Ελλήνων Φορολογουμένων" για την επιβάρυνση των Ελλήνων από τη φορολογία σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Πούκατατάσσεται η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ποια τα έσοδα του κράτους
  
 
 
 
 
 
Για κάθε λίτρο αμόλυβδης βενζίνης που αγοράζουμε στην Ελλάδα, το 57,67% της  τιμής αποτελείται από φόρους! (Δηλαδή, αν η τιμή της βενζίνης είναι € 1,72 - στοιχεία της 31/10/2012- από την τιμή αυτή τα € 0,992 είναι φόροι!)
* Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου "Έλληνες Φορολογούμενοι"
Αυτό φέρνει την Ελλάδα στη 2η θέση με την υψηλότερη επιβάρυνση της φορολογίας στα καύσιμα! Στην πρώτη θέση, με ελάχιστη διαφορά βρίσκεται η Σουηδία, όπου οι φόροι αποτελούν το 57,92% της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης.
Η Κύπρος, βρίσκεται στην τελευταία θέση, όπου η τιμή της αμόλυβδης επιβαρύνεται από φόρους μόλις κατά 41,76%.

Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το “Παρατηρητήριο Τιμών Ενέργειας” με την ονομασία “Europe’s Energy Portal”, το  οποίο παρέχει -σε καθημερινή βάση- στοιχεία για την τιμή των διαφόρων ενεργειακών μορφών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν εξετάσουμε τα στοιχεία που συνιστούν το κόστος ενός λίτρου βενζίνης, το οποίο πωλείται από το πρατήριο βενζίνης στην τιμή του € 1,72, τότε διαπιστώνουμε ότι:
  • € 0,518 αφορά στο κόστος της προμήθειας του αργού πετρελαίου (θεωρητικά είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ε.Ε.
  • € 0,211 αφορά στο κόστος της διύλισης, της μεταφοράς και στο κέρδος του πρατηριούχου€ 0,670 αφορά στον ειδικό φόρο καυσίμου
  • € 0,322 αφορά στον ΦΠΑ

Από τον Πίνακα 1, διαπιστώνουμε ότι, η Ελλάδα βρίσκεται:
- στην 20η υψηλότερη θέση από πλευράς κόστους διύλισης κλπ.

- στην 4η υψηλότερη θέση από πλευράς ειδικού φόρου.

- στην 3η υψηλότερη θέση από πλευράς ύψους του ΦΠΑ.

- στην 2η υψηλότερη θέση από πλευράς ύψους συνολικών φόρων.

Με βάση την τιμή του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης, ο έλληνας που αμείβεται με τον κατώτατο βασικό μισθό, μπορεί να αγοράσει μόλις 334 λίτρα βενζίνης το μήνα, ενώ ο Δανός εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό, μπορεί να αγοράσει 1.391 λίτρα βενζίνης!
Στις συγκρίσεις με βάση τον κατώτατο μισθό, ο Έλληνας βρίσκεται στην 16η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 13η θέση, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης (λιγότερα λίτρα αγοράζουν μόνον οι εργαζόμενοι της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Εσθονίας).
Δείτε τον σχετικό πίνακα σε μορφή PDF.Πετρέλαιο θέρμανσης
Η τιμή πώλησης στην Ελλάδα, είναι η 5η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, το 49,96% αποτελείται από φόρους! Δηλαδή, αν τη τιμή του λίτρου είναι € 1,367, τα € 0,683 είναι φόροι που πάνε στο ταμείο του Κράτους. Αυτό φέρνει την Ελλάδα στην 1η θέση με την υψηλότερη επιβάρυνση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Και μάλιστα, αυτό συμβαίνει σε μία χώρα όπου το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το κύριο μέσο για τη θέρμανση των κατοίκων!
Τη μικρότερη επιβάρυνση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει η Τσεχία, με μόλις 19,37%.Αν εξετάσουμε τα στοιχεία που συνιστούν το κόστος ενός λίτρου πετρελαίου θέρμανσης το οποίο πωλείται προς € 1,367, τότε διαπιστώνουμε ότι:
€ 0,518 αφορά στο κόστος της προμήθειας του αργού πετρελαίου (θεωρητικά είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ε.Ε.)

€ 0,167 αφορά στο κόστος της διύλισης, της μεταφοράς και στο κέρδος του πρατηριούχου. Όπως παρατηρούμε, το κόστος αυτό είναι σχετικά χαμηλό, αφού κατατάσσεται στην 24η θέση στην ΕΕ.

€ 0,428 αφορά στον ειδικό φόρο καυσίμου (2η θέση στην Ε.Ε.).

€ 0,256 αφορά στον ΦΠΑ (4η υψηλότερη στην Ε.Ε.).Ένας Έλληνας καταναλωτής που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, μπορεί να αγοράσει μόλις 185 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης το μήνα. Αυτό τον φέρνει στη 17η θέση από πλευράς “αγοραστικής ισχύος” (από τα κράτη της Ευρωζώνης, ο Έλληνας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο από τους Πορτογάλους και Εσθονούς εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στις χώρες τους.
Αντίθετα, τα περισσότερα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης (1.857), μπορεί να αγοράσει ο εργαζόμενος του Λουξεμβούργου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό στη χώρα αυτή.
Δείτε τον σχετικό πίνακα σε μορφή PDF.Πετρέλαιο Κίνησης (Ντήζελ)
Και τα στοιχεία για το πετρέλαιο κίνησης (ντήζελ) δείχνουν ακριβώς το ίδιο:
Η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλό κόστος διύλισης και διάθεσης (19η θέση), υψηλούς φόρους (η σχέση φόρων προς την τιμή των καυσίμων βρίσκεται στην 8η θέση σητν ΕΕ), ενώ η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή (με βάση τις κατώτατες αμοιβές) βρίσκεται στη 16η θέση (από τις χώρες της Ευρωζώνης, μπορεί να αγοράσει περισσότερα λίτρα μόνον από τον εργαζόμενο της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Εσθονίας).
Δείτε το σχετικό πίνακα σε μορφή PDFΣυνολικά φορολογικά έσοδα από τον τομέα των οχημάτων
Τα έσοδα φόρων από καύσιμα και λιπαντικά, είναι στην Ελλάδα τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από ένα δείγμα 14 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από την παραπάνω κατηγορία φόρων κατά το έτος 2010 έφθασαν στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 6,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 1,9% του ΑΕΠ.
Την υψηλότερη φορολογία έχει η Ελλάδα και στον τομέα των “ετησίων τελών κυκλοφορίας”.
Τα έσοδα από το τέλος αυτό κατά το 2010 έφθασαν στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 2,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 0,7% του ΑΕΠ. Δείτε όλα τα σχετικά στοιχεία σε μορφή PDF.Συνολικά, τα έσοδα από τα διάφορα είδη φόρων και τελών του τομέα των οχημάτων, για το 2010 έφθασαν στα 6,53 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 9,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ή το 2,9% του ΑΕΠ.
Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του ποσού αυτού και της τεράστιας (και άδικης) επιβάρυνσης που υπήρξε για τους καταναλωτές, αρκεί να αναφέρουμε ότι, την ίδια χρονιά, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων δεν ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
* Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου "Έλληνες Φορολογούμενοι"
* Μελέτη: Γιάννης Σιάτρας - Μαρία Σαββουλίδη

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου