Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Οινοσταφύλων 2012

Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Οινοσταφύλων 2012

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου υπενθυμίζει σε όλους τους παραγωγούς οινοσταφύλων τα παρακάτω:

Α. Η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Συγκομιδής λήγει στις 31/12/2012.

Η Δήλωση Συγκομιδής είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον ΚΑΝ(ΕΚ) 436/2009 & ΚΥΑ 286839/02-04-2009, για όλους τους παραγωγούς οινοσταφύλων, είτε παραδίδουν τη παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους (χωρική οινοποίηση).


Υπόχρεοι επίσης για την υποβολή της παραπάνω δήλωσης είναι και οι παραγωγοί οινοσταφύλων που δεν τρύγησαν τα οινάμπελά τους λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής από φυσικά αίτια. Αυτοί οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής στην οποία επισυνάπτεται και η αντίστοιχη Δήλωση που έχουν υποβάλλει στον ΕΛΓΑ.

Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής γίνεται στα εξής σημεία όπου βρίσκονται και τα αντίστοιχα έντυπα:

1. Στα Οινοποιεία για τους αμπελοκαλλιεργητές που παρέδωσαν σταφύλια.

2. Στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Έβανς 60 Ηράκλειο τηλ.2810-309203 ) και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Αρκαλοχωρίου
(τηλ.2891341115 κα Μυλωνά ή 28910-22435) , Καστελλίου (τηλ. 28910-31234) , Μοιρών ( τηλ. 28920-22375) και Πύργου ( τηλ. 28930-22251), για τους παραγωγούς που οινοποίησαν για λογαριασμό τους ή δεν τρύγησαν τα οινάμπελά τους λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέρχονται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα Τιμολόγια Πώλησης οινοσταφύλων ,για τις ποσότητες που πούλησαν.

Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής κάθε αμπελουργικό έτος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με την εφαρμογή της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να μετέχουν στα διάφορα μέτρα του τομέα ( προγράμματα αναδιάρθρωσης, οριστική εγκατάλειψη οιναμπέλων, χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων, ενιαία ενίσχυση οιναμπέλων κ.λ.π.).

Β. Η προθεσμία κατάθεσης Αιτήσεων για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό λήγει στις 15/12/2012.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι όλοι οι παραγωγοί και οι οινοποιοί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηρακλείου ( Έβανς 60 Ηράκλειο τηλ. 2810-309203 ).
Τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας για να κριθεί κάποιος δικαιούχος είναι:

1. Νέος αγρότης ηλικίας κάτω των 40 ετών.
2. Αμπελουργός / κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (εκτός Σουλτανίνα).
3. Αμπελουργός / Οινοποιός, καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (εκτός Σουλτανίνα).
4. Μόνο Αμπελουργός, καλλιεργητής τουλάχιστον 5 ή 10 στρεμ. Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (εκτός Σουλτανίνα) ή μόνο Οινοποιός.
5. Λοιποί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώματα.
Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση ( Έντυπο υπηρεσίας)
2. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
3. Δηλώσεις Συγκομιδής δύο τελευταίων ετών.
4. Τίτλος Ιδιοκτησίας αγρού ή Επικυρωμένο Ε9.
5. Ενοικιαστήριο δεκαετούς διάρκειας, για ενοικιαζόμενους αγρούς.
6. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Πηγή: flashnews.gr