Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Όλες οι αλλαγές στα εργασιακά


Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Αλλαγές σε ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου . Η ερμηνευτική εγκύκλιος για τα εργασιακά που αποκαλύπτει το Real.gr.

Δυνατότητα για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων με αμοιβές μικρότερες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και μονομερής κατάργηση του δώρου γάμου (προσαύξηση 10%) στην περίπτωση που εργοδότες- επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές ή ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) δίνει η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Από την 1η Απριλίου λοιπόν που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή του νέο καθεστώς του κατώτατου μισθού, κι εφόσον έχει υπογραφεί νέα ΕΓΣΣΕ (η οποία λήγει στις 31/03/2012), οι εργοδότες θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα παραμείνουν ή όχι στις εργοδοτικές οργανώσεις που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ και να αμείβουν τους εργαζόμενους τους με τους μισθούς που θα προβλέπει η ΕΓΣΣΕ ή με αυτούς που θα προβλέπει το κράτος. Ωστόσο, για οποιαδήποτε τέτοιο είδους αλλαγή θα απαιτείται η υπογραφή νέας επιχειρησιακής ή ατομικής σύμβασης. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε διάλυση των εργοδοτικών συνδικάτων.

Διαβάστε αναλυτικά το πλήρες σχέδιο της ερμηνευτικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας που παρουσιάζει το Real.gr

Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα καθορίζουν πλέον τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, εφόσον οι εργοδότες τους δεν ανήκουν στις εργοδοτικές οργανώσεις που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ.

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για εργοδότες που δεν είναι σε ισχύ κλαδικές ή ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Παράλληλα, μέσω της εγκυκλίου καθορίζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις προειδοποίησης ή όχι απόλυσης αλλά και όλες οι αλλαγές σε ωράριο απασχόλησης και αναγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ημερομηνία ορόσημο για όλες τις αλλαγές που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή είναι 12η Νοεμβρίου.

Όσον αφορά την αποζημίωση πέρα των 17 ετών απασχόλησης, την δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δε θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσή τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 17 ετών, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δε θα λαμβάνεται πλέον υπόψη.

Υπερωρίες

Μικρότερες απολαβές από τις υπερωρίες θα έχουν πλέον οι εργαζόμενοι, καθώς ο εργοδότης θα μπορεί να αναγγέλλει τις υπερωρίες στο ΣΕΠΕ μία ημέρα μετά την πραγματοποίησή τους, ενώ παράλληλα καταργείται η προέγκρισή τους.

Στην πράξη σημαίνει απώλειες ως και 40% στις υπερωριακές αμοιβές των εργαζομένων. Οι συγκεκριμένες υπερωρίες (κατ’ εξαίρεση) – δηλαδή χωρίς προέγκριση- πληρώνονται σήμερα με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% ενώ οι νόμιμες- με προέγκριση- με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Αυτό που κάνει τώρα το υπουργείο Εργασίας με τις αλλαγές κατ’ ουσία μετατρέπει τις κατ’ εξαίρεση υπερωρίες σε νόμιμες και άρα οι εργαζόμενοι θα κάνουν κατ’ εξαίρεση υπερωρίες και θα πληρώνονται με προσαύξηση 40% αντί για 80%.

Αλλαγές σε ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Αλλαγές στον τρόπο καταβολής των συντάξεων και των οικογενειακών επιδομάτων, μεγαλύτερες μειώσεις στα ποσά των εφάπαξ αλλά καταβολή του ΕΚΑΣ με την συμπλήρωση των 65 κι όχι των 64 ετών περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα οι μειώσεις στις συντάξεις από 5% ως 20% θα γίνουν με την σύνταξη Φεβρουαρίου η οποία θα καταβληθεί στις 31 Ιανουαρίου. Όμως επειδή οι μειώσεις ισχύουν από 1.1.2013 το ποσό της μείωσης για την σύνταξη Ιανουαρίου που θα δοθεί τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί αναδρομικά και ανάλογα με το ποσό σε δύο ή τρεις δόσεις. Συγκεκριμένα κάποιος που παίρνει σύνταξη 1.600 ευρώ θα πάρει 31.1.2013 μειωμένη σύνταξη κατά 160 ευρώ, δηλαδή 1.440 ευρώ. Τα 160 ευρώ της μείωσης για την σύνταξη Ιανουαρίου θα παρακρατηθούν σε δύο δόσεις δηλαδή 80 ευρώ με την σύνταξη Φεβρουαρίου και άλλα 80 ευρώ με την σύνταξη Μαρτίου. Παράλληλα, από 1.1.2013 ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όσον αφορά το εφάπαξ, από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, αντί του 64ου που αναφερόταν στο μεσοπρόθεσμο.
Εξαιρούνται από την κατάργηση λήψης της 13ης και 14ης σύνταξης μόνο οι απόλυτα ανάπηροι και οι παρα-τετραπληγικοί.

Εφάπαξ

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής υπήρξε για τα εφάπαξ ποσά. Ειδικότερα στο νόμο αναφερόταν ότι "με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΤΠΔΥ μπορεί να αυξομειώνεται το ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%". Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή των εφάπαξ έως και 83%.

Οικογενειακά επιδόματα

Καθυστερήσεις θα υπάρξουν στην καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων λόγω του νέου συστήματος με αποτέλεσμα να εξετάζεται σοβαρά να μην καταβληθούν τα επιδόματα μέχρι το τέλος του χρόνου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των δικαιούχων. Το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί από 1.1.2013 και θα χορηγηθεί με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το ασφαλιστικό και τα συνταξιοδοτικά αναμένεται να δοθούν με ερμηνευτικές εγκυκλίους που θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου