Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ερευνα: To 83% των επιχειρήσεων δεν θα κάνει προσλήψεις


Απαισιόδοξες εμφανίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά στις μελλοντικές προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Adecco. Ειδικότερα, ποσοστό 65% των συμμετεχόντων στην....


έρευνα δήλωσαν ότι, προς το παρόν, στην εταιρεία τους δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κάποιας θέσης από νέο προσωπικό. Από το εναπομείναν 35% που δήλωσε ότι η εταιρεία του έχει ανάγκη πρόσληψης νέων εργαζομένων, το 24% απάντησε ότι η κάλυψη της θέσης/ των θέσεων θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, ενώ οι απαντήσεις ότι οι κενές θέσεις θα καλυφθούν μέσα στον τρέχοντα μήνα έλαβαν ποσοστό της τάξεως του 23%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ποσοστό 83% των εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτήν προχώρησαν σε κάποια πρόσληψη μέσα στο προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, 46% απάντησε ότι έκανε τουλάχιστον μία πρόσληψη μέσα στον προηγούμενο μήνα, 24% μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο και 13% μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Ποσοστό 17% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η εταιρεία τους δεν έχει προβεί σε κάποια πρόσληψη εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα τμήματα των εταιρειών, στα οποία εμφανίζονται οι ανάγκες για κάλυψη θέσεων εργασίας: "νικητής" με ποσοστό 34% αναδεικνύεται το τμήμα πωλήσεων, με τις θέσεις διοικητικής υποστήριξης και μάρκετινγκ να ακολουθούν με ποσοστά 15% και 12,5% αντίστοιχα. Με μικρή διαφορά έπονται οι θέσεις στα τμήματα παραγωγής και οικονομικών, με ποσοστά 12% και 10% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στον τρόπο, τον οποίο επιλέγουν οι επιχειρήσεις για να στελεχώσουν τις προς κάλυψη θέσεις, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού φαίνονται να κερδίζουν έδαφος, καθώς το 20% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι προτιμούν να απευθύνονται σε αυτές όταν υπάρχει ανάγκη να προβούν σε κάποια πρόσληψη. Σημαντικό ρόλο στην κάλυψη θέσεων εργασίας φαίνεται να διαδραματίζει και η δικτύωση, καθώς το 17% απάντησαν ότι συνήθως επιλέγουν να καλύπτουν τις κενές θέσεις μέσα από το δίκτυο γνωριμιών των στελεχών της εταιρείας.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι εταιρείες είτε αναθέτουν τη σχετική διαδικασία στο εσωτερικό Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (57%) είτε χρησιμοποιούν κάποιον συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων (5,5%). Ο σημαντικός ρόλος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα (93%) δήλωσαν πως έχουν τουλάχιστον μια φορά χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρείας του κλάδου.

Σημαντικό ήταν και το ποσοστό των συμμετεχόντων που προέκριναν την υψηλή ποιότητα των υποψηφίων και την ταχύτητα, με την οποία βρέθηκε το σωστό άτομο για τη θέση, ως τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα της συνεργασίας τους με μια εξειδικευμένη εταιρεία (από 21%). Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα (92%) των συμμετεχόντων αποκόμισαν μια μάλλον θετική εμπειρία από τη συνεργασία τους με εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, καθώς ανέφεραν ότι θα επέλεγαν και πάλι αυτόν τον τρόπο για να καλύψουν μελλοντικό άνοιγμα θέσης εργασίας στην εταιρεία τους.

Η online έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 180 υψηλόβαθμων στελεχών εταιριών που κατέχουν θέσεις ιθυνόντων (decision makers) σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Όσον αφορά στους κλάδους που εκπροσωπήθηκαν, η πλειονότητα των στελεχών που απάντησαν στα ερωτήματα της έρευνας προέρχονται από τους κλάδους της Βιομηχανίας, των Φαρμακευτικών Προϊόντων, των Υπηρεσιών, των Καταναλωτικών Προϊόντων Ταχείας Κυκλοφορίας (FMCG) και του Λιανικού Εμπορίου, καθώς και από τον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου