Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Διαθεσιμότητα: Οι προσωρινοί πίνακες για 677 εκπαιδευτικούς

Διαθεσιμότητα: Οι προσωρινοί πίνακες για 677 εκπαιδευτικούςΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 245 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Καταρτίσθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 677 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι 245 τοποθετούνται σε νέες θέσεις και 428 παραμένουν σε διαθεσιμότητα.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, οι οποίες θα εξεταστούν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Έτσι, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 26 Απριλίου ως και την πάροδο της 30ής Απριλίου 2014, ημέρας Τετάρτης.
Δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον προσωρινό πίνακα διάθεσης 245 εκπαιδευτικών, τον πίνακα 428 εκπαιδευτικών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και τον πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα, στα συνημμένα αρχεία και στους εξής συνδέσμους:
α) προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
β) προσωρινός πίνακα διάθεσης 245 εκπαιδευτικών,
γ) πίνακας 428 εκπαιδευτικών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και
δ) πίνακας 4 απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου