Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ανοίγουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας το β' εξάμηνο

Ανοίγουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας το β' εξάμηνοΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


Τις πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης εμφανίζει η αγορά εργασίας μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης που οδήγησε στη συρρίκνωση της απασχόλησης κατά 1,1 εκατ. θέσεις, υπογραμμίζει σε μελέτη της η Εθνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα:
1Το τρίτο τρίμηνο του 2014 θα αποτελέσει το σημείο καμπής για τη μετάβαση σε θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο +0,6% (ήτοι αύξηση της απασχόλησης κατά 20.000 θέσεις) στο συγκεκριμένο τρίμηνο.
Στο τέταρτο τρίμηνο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης αναμένεται να ανέλθει στο 0,9% (ή +32.000 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση). Οι εκτιμήσεις αυτές αυξάνουν σε +1,0% (+36.000 θέσεις) για το τρίτο τρίμηνο και +1,3% (+45.000 θέσεις) για το σύνολο του έτους, αν συνεκτιμηθεί και η ετήσια επίδραση των προγραμμάτων στήριξης απασχόλησης κατά την ίδια περίοδο.
Ανοίγουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας το β' εξάμηνο
2 Εκτιμάται ότι με βάση το σενάριο ενός μέσου ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 2,3% ετησίως έως το 2020, ο μέσος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης θα υπερβεί το 2,5% ετησίως ή το 19,6% σωρευτικά μέχρι το 2020. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε δημιουργία 720.000 νέων θέσεων εργασίας που επαρκούν για να ωθήσουν το ποσοστό ανεργίας χαμηλότερα του 21% το 2016 και του 12% στα τέλη του 2020.
Πορεία ΑΕΠ και απασχόλησης
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η αυξημένη συσχέτιση μεταξύ ετήσιας μεταβολής απασχόλησης και ΑΕΠ είναι ενθαρρυντική, δεδομένου ότι η μείωση του υψηλότατου ποσοστού ανεργίας προϋποθέτει οικονομική ανάκαμψη υψηλής έντασης σε όρους απασχόλησης, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου η συσχέτιση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης με τη μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας ήταν σχετικά χαμηλή και εμφάνιζε σημαντική χρονική υστέρηση.
3 Η πορεία των πρόδρομων δεικτών και δεικτών συγκυρίας που σχετίζονται με την απασχόληση εμφανίζουν σημαντική βελτίωση από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ανάλογη με των αντίστοιχων δεικτών για το ΑΕΠ, με τους τελευταίους να παρέχουν σαφείς ενδείξεις για επερχόμενο τέλος της ύφεσης. Οπως προκύπτουν από το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής καθαρών μεταβολών στον αριθμό των μισθωτών από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και η πορεία των δεικτών επιχειρηματικών προσδοκιών απασχόλησης, συντείνουν προς την κατεύθυνση σταδιακής ανάκαμψης της απασχόλησης από το τρίτο τρίμηνο του έτους, μετά από 22 τρίμηνα έντονης και συνεχούς συρρίκνωσης.
4 Η μείωση της απασχόλησης κατά 1,1%, σε ετήσια βάση, τον Απρίλιο, και η εξασθένηση του θετικού ισοζυγίου δημιουργίας θέσεων εργασίας τον Ιούνιο, είναι πιθανό να υποδηλώνουν όξυνση του προβλήματος αδήλωτης εργασίας στο πλέγμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί το πλέον δυναμικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στην παρούσα φάση, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υποεκτίμηση της απασχόλησης στο πλαίσιο της έρευνας εργατικού δυναμικού. Επίσης η μεγάλη χρηματοοικονομική πίεση και η στενότητα ρευστότητας που βιώνει σημαντικό τμήμα του επιχειρηματικού τομέα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη κάμψη της ζήτησης σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, είναι πιθανό να παρατείνουν τη φάση συρρίκνωσης, ειδικά των μικρών επιχειρήσεων, επιβραδύνοντας την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αναφορικά με τη δημιουργία επιχειρήσεων.
5 Η σχεδόν κατά το 1/3 συρρίκνωση, μεταξύ 2008 και 2013, του πληθυσμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγικής βάσης), σε συνδυασμό με τις απολύσεις από το συγκεκριμένο τμήμα του επιχειρηματικού τομέα, αντιστοιχούν σε άνω του 67% της μείωσης της συνολικής απασχόλησης κατά την ίδια περίοδο (730.000 θέσεις εργασίας).
6 Στους τομείς των κατασκευών, λιανικού και χονδρικού εμπορίου και στη μεταποίηση χάθηκαν 660.000 θέσεις εργασίας, με τις ποσοστιαίες μειώσεις να αντιστοιχούν περίπου στο ποσοστό κάμψης της υποκείμενης οικονομικής δραστηριότητας σε κλαδικό επίπεδο (δηλ. κατασκευαστική δραστηριότητα, όγκος λιανικών πωλήσεων και μεταποιητική παραγωγή αντίστοιχα). Η σωρευτική μείωση της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο ήταν συγκριτικά μικρότερη από τη μείωση του όγκου πωλήσεων (-24,9% έναντι -38% την περίοδο 2009-13) καθώς η σημαντική μείωση του εργασιακού κόστους και η αξιοσημείωτη προσαρμογή στις ώρες εργασίας -διπλάσια μείωση στο εμπόριο συγκριτικά με το μέσο όρο της οικονομίας- διέσωσαν κάποιες θέσεις εργασίας. Στις κατασκευές, η μείωση της απασχόλησης ελάχιστα υπολειπόταν από τη δραματική συρρίκνωση στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας (-59% έναντι -70% συγκριτικά με το 2008), με την αυξημένη ευελιξία και την προσαρμογή των μισθών να μη μετριάζουν τις συντριπτικές απώλειες. Τέλος, στη μεταποίηση η χαμηλότερη ευελιξία αναφορικά με την προσαρμογή εργατοωρών και η πιο σταδιακή προσαρμογή του μισθολογικού κόστους (κυρίως την περίοδο 2012-13), συνέτειναν σε μείωση απασχόλησης κατά 40%, συγκριτικά με τη σωρευτική μείωση κατά 28% της μεταποιητικής παραγωγής.
7 Η σημαντική μείωση του εργασιακού κόστους κατά 23% την τελευταία πενταετία, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και την παράλληλη ανάκαμψη της παραγωγικότητας από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της περιόδου 2010-11, μεταφράζεται σε σημαντική βελτίωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η οποία υπερέβη σε ονομαστικούς όρους το 15% την περίοδο 2009-2013 και το 20% συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
8 Το σχετικό μερίδιο αμοιβής κεφαλαίου/εργασίας στο ΑΕΠ έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα συμβατά με διατήρηση μιας υγιούς δυναμικής της επιχειρηματικής κερδοφορίας, η οποία σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενεργοποιώντας έναν ενάρετο κύκλο κερδοφορίας, απασχόλησης και νέων επενδύσεων.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου