Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Τους πίνακες διάθεσης εκπαιδευτικών κατήρτισε το ΑΣΕΠ

Στην κατάρτιση των αλφαβητικών πινάκων διάθεσης και πινάκων υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις, προχώρησε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

Οι πίνακες διαβιβάσθηκαν στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Επίσης, οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης θα καταρτιστούν μετά τις κατ” αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.
Με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές εντός μίας ή και στις δύο ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) θα κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τις θέσεις που δεν επιθυμούν. Ακολούθως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να τεθούν υπόψη του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης των ανωτέρω ανακοινώσεων.
- Αλφαβητικοί Πίνακες Διάθεσης Υπαλλήλων (8/2013 και 10/2014)
- Πίνακες Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις (8/2013 και 10/2014)
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου