Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

500 ελληνίδες μάνατζερ. Γυναίκες - ηγέτες των επιχειρήσεων


Ερευνα ICAP

Καθιερώθηκαν στην αγορά αποδεικνύοντας όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και τη συμβολή τους στην οικονομία

Επιμέλεια: Δήμητρα Σκούφου

Είναι δυναμικές, μορφωμένες, επιτυγχάνουν να συνδυάζουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή και μπορούν να διοικούν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους, καταφέρνοντας ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης να αυξάνουν τους τζίρους, τα κέρδη τους και να σχεδιάζουν νέες επενδύσεις. Οι γυναίκες επιχειρηματίες καθιερώνονται χρόνο με τον χρόνο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι αποδεικνύοντας όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και τη συμβολή τους στην οικονομία.

Στον οδηγό «Leading Women in Business» της ICAP που θα διανεμηθεί μαζί με «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» που θα κυκλοφορήσουν εκτάκτως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, για πρώτη φορά γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αλλά και μια παρουσίαση των 500 μεγαλύτερων εταιρειών, με βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών τους το 2011, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με βάση την κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση). Μάλιστα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι όσο αυξάνονται τα μεγέθη των εταιρειών τόσο περισσότερο μειώνονται τα ποσοστά των γυναικών που ασκούν διοίκηση. Ωστόσο σύμφωνα με την ICAP (σε συνολικό δείγμα 27.314 επιχειρήσεων) το 18,8%, δηλαδή 5.125 εταιρείες διευθύνονται από γυναίκες και από αυτές το 5,6% αφορά εταιρείες με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ, ενώ το 6,1% έχει προσωπικό άνω των 250 ατόμων. Οσο για τις κορυφαίες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες και περιλαμβάνονται στο Τοp 500 LWiB, το μεγαλύτερο ποσοστό 54,8% σημείωσε το 2011 κύκλο εργασιών από 2 έως και 10 εκατ. ευρώ ενώ το 40,6% από 10 έως και 50 εκατ. ευρώ και οι 9 στις 10 είναι ανώνυμης μορφής (ΑΕ).
To βέβαιο είναι ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Σύμφωνα και με τη «Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα - συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ περισσότερο από μια δεκαετία, οι κυβερνήσεις και διάφοροι δημόσιοι, ιδιωτικοί και πανεπιστημιακοί φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία της στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας τόσο από πολιτική όσο και από πρακτική άποψη.
Ωστόσο, παρά την ενθαρρυντική πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με το παρελθόν, η ΕΕ χρειάζεται να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας. Οι γυναίκες είναι πολύ συχνά αόρατες στον χώρο των επιχειρήσεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις οργανώσεις εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και στον επηρεασμό της πολιτικής. Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν μόνο το 30% του συνόλου των επιχειρηματιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου