Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΣΤΟΠ στις επιχορηγήσεις των ΜΚΟ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Μαχαίρι μπαίνει στις επιχορηγήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και των σωματείων με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή...


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου πλέον προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις επιχορήγησης προς ΜΚΟ, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης. Προβλέπεται ειδικότερα η υποβολή ειδικής έκθεσης του αρμόδιου υπουργού προς τον υπουργό Οικονομικών και η χορήγηση ειδικής έγκρισης του υπουργού Οικονομικών. Η διάταξη αποβλέπει στην εξάντληση των περιθωρίων περιστολής των δαπανών και τον εξορθολογισμό τους στο πλαίσιο της κυβερνητικής βούλησης για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας. Μάλιστα, ειδική διαδικασία προβλέπεται στην περίπτωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων του υπουργείου Εξωτερικών προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ειδικότερα επιδιώκεται η εξομάλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων των συμβάσεων που ρυθμίζονται αποκλειστικά από τον αστικό κώδικα, και της διαδικασίας δημοσιονομικού ελέγχου και εκκαθάρισης, ώστε να αποφευχθούν ακραίες λύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλου αριθμού δικαστικών διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια. Έτσι, οι ΜΚΟ οι οποίες θα υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση παραιτούνται του δικαιώματος τους να αμφισβητήσουν είτε το πόρισμα της ειδικής επιτροπής που θα ελέγξει τις διαφορές είτε το αποτέλεσμα του δημοσιονομικού ελέγχου και οι συμβάσεις αυτές θα κλείνουν οριστικά.

Από την ρύθμιση θα μειωθεί η προβλεπόμενη δαπάνη για τις ρυθμιζόμενες συμβάσεις, θα επιβληθούν δε καταλογισμοί στις μη υπαχθείσες συμβάσεις σε ασφαλές και μη αμφισβητήσιμο νομικό πλαίσιο.
eglimatikotita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου