Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Πώς θα κατανεμηθούν τα λεφτά της δόσης


  Σημαντική στήριξη στην πραγματική οικονομία, στις τράπεζες, αλλά και στον Κρατικό Προϋπολογισμό αναμένεται να προσφέρει η μέγα – δόση των 52,5 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα σταδιακά έως τα τέλη Μαρτίου 2013. Από τα χρήματα αυτά το 45% θα πάει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το 22% θα εκταμιευθεί στα πλαίσια του προγράμματος επαναγοράς χρέους, το 13% για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και το 20% για την κάλυψη αναγκών του προϋπολογισμού.

-Στις 18 Δεκεμβρίου θα εκταμιευθούν τα 11,3 δισ. ευρώ που θα καλύψουν το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους. Την ημέρα εκείνη θα γίνει ο διακανονισμός των ομολόγων ονομαστικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ που προσφέρθηκαν στο πρόγραμμα και από την απόσυρση των οποίων το Δημοσιο θα μειώσει το χρέος του κατά 10% περίπου (σημειώνεται πως προκειμένου να αποπληρώνεται μέρος των 11,3 δισ. ευρώ οι επιπλέον εισπράξεις από τον ετήσιο στόχο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων θα τιτλοποιούνται και με τη μορφή ειδικού ομολόγου θα αποδίδονται στον EFSF).
-Στις 21 Δεκεμβρίου θα δοθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα τέσσερα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα τα 16 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 23 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ώστε αυτά να ικανοποιούν το ελάχιστο όριο 9% του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1). Αυτό θα επιστρέψει στις Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων. Τα υπόλοιπα 7 δισ. ευρώ θα δοθούν στις τράπεζες πριν τα τέλη Απριλίου 2013.
-Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν σήμερα τα 9,45 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών φόρων. Από αυτές 4,62 δισ. ευρώ οφείλονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 1,87 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, 903 εκατ. ευρώ αφορούν σε χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 915 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε χρέη υπουργείων, 380 εκατ. ευρώ είναι οφειλές άλλων Νομικών Προσώπων και 755 εκατ. ευρώ αφορούν σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
Καθώς το χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους είναι μικρό και έχει θεσπισθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδική διαδικασία εξόφλησης των οφειλών εκτιμάται πως μέσα στο 2012 θα πληρωθούν λιγότερα από 1,5 δισ. ευρώ οφειλών.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχεδόν 700 δικαιούχους από τους 62.000 και πλέον συνταξιούχους του Δημοσίου που αναμένουν την έγκριση και καταβολή του εφάπαξ τους από το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και σε ξένες και εγχώριες εταιρείες. Συνολικά 7 δισ. ευρώ οφειλών του Δημοσίου προγραμματίζεται να αποπληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ έως τον Ιούνιο θα καταβληθούν ακόμη 2 δισ. ευρώ.
– Στο διάστημα Δεκεμβρίου 2012- Απριλίου 2013 θα εκταμιευθούν 10,5 δισ. ευρώ για να καλύψουν ανάγκες του Προϋπολογισμού και κυρίως ανάγκες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κ.α..
Σημειώνεται πως σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για να εκταμιεύεται οποιοδήποτε ποσό που θα καλύπτει εθνικές ανάγκες, θα πρέπει να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο, μάλιστα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα χορηγείται στον EFSF από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το υπουργείο Οικονομικών.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου