Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Οι 9 κλάδοι επιχειρηματικών ευκαιριών

Οι 9 κλάδοι επιχειρηματικών ευκαιριώνΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ENDEAVOR GREECE

 

Του Δημήτρη Μαλλά
dmallas@pegasus.gr
Στροφή σε τομείς της ελληνικής οικονομίας με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και οι οποίοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας θα πρέπει να κάνουν οι επίδοξοι Ελληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι, ακόμη και εν μέσω κρίσης, προτιμούν να δημιουργούν εταιρείες που ακολουθούν παραδοσιακά μοντέλα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της μελέτης της Endeavor Greece, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βοηθά νέες ελληνικές επιχειρήσεις, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν πως μόλις το 10% των νέων επιχειρήσεων το 2012 αφορούσε κλάδους με σημαντική δυναμική ανάπτυξη, ποσοστό που είναι μικρό.
 Ομως, η μελέτη εντοπίζει και εννέα τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και πολλαπλές ευκαιρίες για όποιον αναλάβει το ρίσκο να κινηθεί σε αυτούς. Οι τομείς αυτοί είναι: - τεχνολογία και επικοινωνίες - ηλεκτρονικό εμπόριο - ενέργεια και πράσινη τεχνολογία - βιοτεχνολογία - νανοτεχνολογία - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - τουρισμός - υγεία - αγροτικά προϊόντα - τρόφιμα.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους κλάδους υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πιο συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Πρόκειται κυρίως για τομείς οι οποίοι μόλις τώρα κάνουν την εμφάνισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα υπάρχει μικρότερος διεθνής ανταγωνισμός, ενώ παράλληλα προσφέρουν λύσεις προστιθέμενης αξίας με μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.
Ενα ενδιαφέρον στοιχείο που τονίζει η μελέτη της Endeavor είναι ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 12-24 μηνών, κατά το οποίο επιχειρηματίες και επενδυτές καλούνται να δράσουν άμεσα. Το «παράθυρο» αυτό είναι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα το εργατικό κόστος είναι σχετικά χαμηλό, δημιουργώντας επιπλέον ευκαιρίες και περιορίζοντας το ρίσκο, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα «αντίβαρο» στα προβλήματα εισόδου στην αγορά που προκαλούν παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και το θεσμικό πλαίσιο που δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό.
Οι εταιρείες, που στοχεύουν στους προαναφερθέντες τομείς, αξιοποιούν δομικά πλεονεκτήματα της χώρας (π.χ. στον τουρισμό και τα τρόφιμα), ευκαιρίες που έχουν προκύψει λόγω κρίσης (π.χ. στην ενέργεια ή τον χρηματοπιστωτικό τομέα), αλλά και διεθνείς ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή ή σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. στον τομέα της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας).
Τα εμπόδια
Οι προοπτικές υπάρχουν μεν, αλλά θα πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις. «Παρά τις θετικές ενδείξεις για την αύξηση της ποιοτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, παραμένουν ισχυρά εμπόδια και στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν το επιχειρείν, αποθαρρύνουν τη μεγάλη κλίμακα και οδηγούν πολλές εταιρείες στη μεταφορά της έδρας τους στο εξωτερικό», σημειώνει στην «ΗτΣ» ο Χάρης Μακρυνιώτης, διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece.
Ο κ. Μακρυνιώτης σπεύδει να προσθέσει ότι «οι ίδιοι οι νέοι επιχειρηματίες αναφέρουν ως κυριότερο πρόβλημα όχι τόσο το απόλυτο ύψος των φορολογικών συντελεστών όσο τη συνεχιζόμενη αστάθεια που χαρακτηρίζει το φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο. Ως δεύτερη κατά σειρά αιτία, αναφέρεται η προβληματική πρόσβαση σε ρευστότητα και χρηματοδότηση. Με μορφή είτε παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού, είτε -έξυπνης- χρηματοδότησης ή και επιδότησης επιτοκίου δανεισμού».
Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το κράτος. Ο κ. Μακρυνιώτης θεωρεί πως υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου το κράτος, είναι σημαντικό να εστιαστεί. «Το πρώτο είναι η σταθεροποίηση των φορολογικών και άλλων κανόνων που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη οχημάτων χρηματοδότησης παρόμοιων με τα υπάρχοντα fund τεχνολογικών επενδύσεων που να καλύπτουν όμως όλους τους τομείς με ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης (π.χ. τρόφιμα ή τουρισμός).
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου