Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Νέων ΓεωργώνΣημαντική Ευκαιρία Ενίσχυσης


Το προσεχές διάστημα (μέχρι τέλη Νοεμβρίου) αναμένεται να ανοίξει το μέτρο των Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.Από το μέτρο πρόκειται να διατεθεί συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 100 εκ. ευρώ ως πριμ πρώτης εγκατάστασης γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους.Το πριμ για κάθε δικαιούχο θα κυμαίνεται από 15.000 ως 20.000 € ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του και το είδος της παραγωγής.
Από το μέτρο αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά περίπου 6.000 νέοι γεωργοί.
Δικαιούχοι θα είναι όσοι τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Εγκαθίστανται για πρώτη φορά στο γεωργικό επάγγελμα ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης το τελευταίο 14μηνό πριν την υποβολή της αίτησης.
Είναι ηλικίας 18 -40 ετών.
Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)(ίσως αυτή η προϋπόθεση τελικά δεν περιληφθεί στην πρόσκληση ωστέ να ανοίξει ο δρόμος για υποβολή αιτήσεων και από άτομα τα οποία δεν έχουν ως τώρα ασχοληθεί με τη γεωργία).
Είναι μόνιμος κάτοικος:

- Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού.

- Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης (αποδεικτικό επαγγελματικής κατάρτισης).
Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

Όσοι ενταχθούν θα πρέπει να παραμείνουν αρχηγοί της εκμετάλλευσής τους για 10 χρόνια από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

www.ellinikigeorgia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου