Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

«Πριμ» σε γυναίκες για 6 επιχειρηματικές ιδέες

Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας (διαιτολόγοι, μασέρ κ.ά.), υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (μπέιμπι σίτερ), υπηρεσίες επισκευής και μεταποίησης ενδυμάτων (μοδίστρες) είναι μερικές από τις προτάσεις που ε Εξι επαγγελματικές ευκαιρίες γένους θηλυκού με ενισχύσεις από 10.000 έως 32.000 ευρώ για άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 έως 64 ετών φέρνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Οσες είναι άνεργες ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία ή απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κοινοτικά κονδύλια και να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Εξι ιδέες με όχι ιδιαίτερα μεγάλο κόστος και περιζήτητες παρουσιάζουν οι Επαγγελματικές Ευκαιρίες με τη συνδρομή της εταιρείας παροχής συμβουλών North I.T. Consulting.

Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας (διαιτολόγοι, μασέρ κ.ά.), υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (μπέιμπι σίτερ), υπηρεσίες επισκευής και μεταποίησης ενδυμάτων (μοδίστρες) είναι μερικές από τις προτάσεις που επιδοτεί το ΕΣΠΑ
1. Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών. Γυναίκες μπορούν να κάνουν τη δική τους μικρή εταιρεία και να κρατούν παιδιά εργαζόμενων μελών οικογενειών, είτε έχοντας διαμορφώσει ένα δικό τους επαγγελματικό χώρο είτε και στους χώρους των νοικοκυριών.
2. Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας. Ενα επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ανάπτυξη με δεδομένη τη στροφή του κόσμου σε υγιεινούς τρόπους ζωής. Ετσι μπορούν άνεργες και μάλιστα όσες έχουν σπουδάσει να ασχοληθούν με τη διαιτολογία, το μασάζ (εκτός του θεραπευτικού) και μάλιστα να προσφέρουν σάουνα αλλά και spa.
3. Υπηρεσίες επισκευής και μεταποίησης ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης. Πρόκειται για το κλασικό επάγγελμα της μοδίστρας, το οποίο, λόγω της οικονομικής κρίσης, αναζητούν καταναλωτές για να επιδιορθώσουν ή να μαντάρουν τα ενδύματά τους.
«Πριμ» σε γυναίκες για 6 επιχειρηματικές ιδέες
4. Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού. Τα κομμωτήρια σε συνδυασμό με υπηρεσίες π.χ. μανικιούρ είναι μία εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης.
5. Λιανικό εμπόριο με τυρόπιτες, σάντουιτς και κ.λπ. Ειδικά όσες είναι σε τουριστικές περιοχές επιχείρηση που να παρασκευάζει και να εμπορεύεται τέτοια σνακ κι εφόσον υπάρχουν και τοπικές συνταγές, τότε η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης ενδείκνυται και μπορεί να αποφέρει κέρδη.
«Πριμ» σε γυναίκες για 6 επιχειρηματικές ιδέες
6. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέριες. Και σε αυτήν την περίπτωση η έναρξη δραστηριότητας καφετέριας σε συνδυασμό με την πώληση π.χ. τοπικών και παραδοσιακών γλυκισμάτων αποτελεί μία πολύ καλή λύση για άνεργες σε τουριστικές περιοχές.
Οι ενισχύσεις έρχονται από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. Αφορά τις περιοχές Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ηπειρο, Θεσσαλία, ?υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι τις 29 Μαρτίου.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
 • Εχουν την ιδιότητα της άνεργης, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,
 • να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ,
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • να λειτουργούν νόμιμα
Προϋποθέσεις
Οι μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να δημιουργηθούν
Οι γυναίκες που είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν το 51% εφόσον συστήσουν προσωπικές εταιρείες ή αστικούς συνεταιρισμούς ή κοινωνικές επιχειρήσεις.
Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης και με τη μορφή:
 • νέων ατομικών επιχειρήσεων,
 • νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ' οίκον,
 • νέων προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ, στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (αποκλειστικά ΕΠΕ), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),
 • νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),
 • νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω των ιστοσελίδων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 29 Μαρτίου του 2013.
Η υποβολή του Εντύπου Υποβολής γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο). Προηγείται η ηλεκτρονική μορφή και ακολουθεί η έντυπη.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μετά την ένταξη και έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Ανεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.
 • Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα.
 • Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της ΔΟΥ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
 • Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα του δικαιούχου.
 • Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99): Βεβαίωση εργοδότη/απόφαση Πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
 • Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Επιπλέον, για τις απολυμένες γυναίκες θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι η σύμβασή τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς επίσης και ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται
Στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών στοχεύουν οι ενισχύσεις.
Αυτές είναι:
 • Xορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
 • Eπιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας θέσης ή νέων θέσεων εργασίας με πρόσληψη ανέργου ή ανέργων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ευρώ.
Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συμβούλους, με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου/άνεργης ή απειλούμενου/-ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Πού θα απευθυνθώ
ΕΦΕΠΑΕ, http://www.efepae.gr
Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα
Τηλ 210 6985210
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», Μεσογείων 56, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36300, www.antagonistikotita.gr/greek/contact.asp
Αθ. Αγγελακάκης, North I.T. Consulting A.E. Τηλ.: 2310550390
Θεσσαλονίκη e-mail: info@northit.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου