Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Ἡ Κύπρος «χαστούκι» στοὺς πολιτικοὺς τσαρλατάνους τῆς Ἑλλάδας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος
Ἡ ἡρωϊκὴ στάση τῶν Κυπρίων, τῆς μικρότερης οἰκονομίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στὴν ἀθλιότητα τῶν Εὐρωγερμανῶν ποὺ ἤθελαν μὲ τὸν τσαμπουκὰ νὰ καταλύσουν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς μεγαλονήσου μὲ ἕνα Ἀττίλα χειρότερο καὶ  ἀπὸ αὐτὸν τοῦ 1974, εἶναι τὸ πιὸ δυνατὸ χαστούκι στὴν νεοελληνικὴ προδοτικὴ πολιτικὴ κλίκα ποὺ ἔστειλε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὸν γκρεμὸ καὶ τὴν χώρα στὴν ὑποδούλωση.
Ἡ πρωτοφανὴς ληστρικὴ ἀντιμετώπιση τῶν Εὐρωγερμανῶν στοὺς Κυπρίους, ἡ ἀθλιότητα τῶν κ. Μέρκελ-Σόϊμπελ φαίνεται πὼς αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν θὰ περάσει, καθὼς στὴν Κύπρο ὑπάρχουν ἄντρες, ὑπάρχουν πολιτικοὶ ποὺ θέτουν τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια πάνω ἀπὸ ὅλα. Πικρὴ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἕλληνες συναδέλφους τους, ποὺ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιέφερε ἦταν νὰ κρατηθοῦν στὶς πολυθρόνες τους ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ δράμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Πλέον τὰ γεγονότα θὰ ξεπεράσουν μὲ τὸν πιὸ τραγικὸ τρόπο τὴν τρικομματικὴ ἑλληνικὴ ἀθλιότητα ποὺ ἔχει δέσει τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἡ στάση τῶν Κυπρίων ποὺ ἀποφάσισαν νὰ τὰ παίξουν ὅλα γιὰ ὅλα ἀκυρώνοντας τὴν ἄθλια....

μπλόφα τῶν Εὐρωγερμανῶν ποὺ ἀπείλησαν μὲ καταστροφὴ τῆς νήσου, εἶναι πλέον κόλαφος γιὰ τοῦ Ἕλληνες πολιτικούς. Εἶναι ἄγριο ξεσκέπασμα τῆς ὅλης προδοσίας ποὺ κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἔστειλε χιλιάδες Ἕλληνες στὴν αὐτοκτονία, διέλυσε οἰκογένειες καὶ ἐδίωξε τὰ ἐλπιδοφόρα νιάτα τῆς χώρας στὴν ἐξορία. Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα γερμανικὸ προτεκτοράτο καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀξίζει εἶναι νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι στὶς γερμανικὲς ἀθλιότητες καὶ νὰ σκάβουμε ὅλο καὶ πιὸ βαθειὰ τὸν λάκκο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπολόγισαν οἱ εὐρωγερμανικὲς ἀθλιότητες, ἦταν ὅτι ἡ Κύπρος δὲν εἶναι Ἑλλάδα, ὅτι οἱ Ρωσία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δεχτεῖ χωρὶς καμία ἀντίδραση ἕνα τέτοιο ὕπουλο χτύπημα στὴν παρουσία της στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅτι δὲν θὰ περνοῦσε ἔτσι εὔκολα ἡ καταστροφὴ τῆς χρηματοπιστωτικῆς κυπριακῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ὑπολόγισαν εἶναι ὅτι οἱ Κύπριοι πολιτικοί, ποὺ ἤδη ἔχουν πάνω τους τὸ βάρος τοῦ πρώτου Ἀττίλα, δὲν εἶναι ὅπως οἱ νεοέλληνες συνάδελφοί τους ποὺ εἶναι πάντα πρόθυμοι  νὰ κατεβάσουν τὰ πάντα στὴν εὐρωγερμανικὴ βουλιμία.
Τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πῶς θὰ ἐπιλυθεῖ τὸ πρόβλημα, ἀποτελεῖ πλέον προηγούμενο, ὅπως ἀποτελεῖ θανάσιμο προηγούμενο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ εὐρωγερμανικὴ ἀθλιότητα. Τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου ἂς εἶναι σύμβολο καὶ φωτεινὸ παράδειγμα ὅτι δὲν μποροῦν ἔτσι νὰ σβήνουν κράτη καὶ λαοὺς καὶ ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει ἀκόμα ἐλπίδες νὰ ἐπιβιώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου