Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΤΑΡ) και Δυτική Μακεδονία

Την εποχή που τα ευρωπαϊκά αποθέματα εξαντλούνται και η ενεργειακή ζήτηση για οικιακή και εμπορική κρίση αυξάνεται συνεχώς, η δημιουργία μιας ενδοκοινοτικής αγοράς...


φυσικού αερίου μπορεί να είναι η πιο ισχυρή απάντηση στις ενεργειακές προκλήσεις και αβεβαιότητες του μέλλοντος. Μια αξιόπιστη, διαφανής και συνεκτική αγορά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, της έλλειψης διεθνών επενδύσεων, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της εξάρτησης από τον άνθρακα.

Στην προσπάθεια σύγκλισης της χώρας μας με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και εύρυθμης ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, η ελληνική κυβέρνηση ενθάρρυνε και μεθόδευσε τις ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας-Αλβανίας για τη στήριξη του αγωγού TRANS ADRIATIC PIPELINE (ΤΑΡ), ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ II του Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, δια μέσου της Ελλάδας.

Εκτιμώντας τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου και λαμβάνοντας γνώση των συνιστωσών της παραπάνω συμφωνίας, σας παρακαλούμε όπως συνεκτιμήσετε τις παραμέτρους που εκτίθενται παρακάτω κατά την διαμόρφωση των όρων του έργου:

1. Η Δυτική Μακεδονία αντιμετωπίζει περίοδο ψύχους σχεδόν 8 μήνες το χρόνο, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη εξάρτηση της περιοχής από το πετρέλαιο.

2. Είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να παραμείνει ενεργειακό κέντρο και τη μετα-λιγνίτη εποχή, καθώς η εξέλιξη αυτή υπαγορεύεται και από τις δεσμεύσεις της χώρας μας για συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 40% στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2020 που θα οδηγήσει τελικά σε σχεδόν μηδενικές εκπομπές C02 το 2050.

3. Η μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ έχει δημιουργήσει άμεση εξάρτηση των θέσεων εργασίας από τις μονάδες παραγωγής, αποδυναμώνοντας άλλους οικονομικούς και παραγωγικούς κλάδους στην περιοχή.

4. Πέρα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λειτουργική εξάρτηση από το πετρέλαιο έχουν και οι μονάδες της ΔΕΗ. Το φυσικό αέριο θα μπορούσε να αποτελέσει λειτουργικό εφόδιο για τις μονάδες αποδυναμώνοντας την εκπομπή ρύπων σε μια άκρως επιβαρυμένη περιοχή.

5. Αποδεδειγμένα έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση της παράνομης υλοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για λόγους θέρμανσης.

Κρίνοντας τη σημασία των παραπάνω παραμέτρων και συνεκτιμώντας ότι η Δυτική Μακεδονία δεν έχει πρόσβαση στον ελληνικό αγωγό φυσικού αερίου, ενώ θα φιλοξενεί στην περιφέρεια της μεγάλο μέρος του αγωγού ΤΑΡ, θεωρούμε σημαντική τη συμβολή σας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα συμπεριληφθεί στους όρους της συμφωνίας υποδοχής του έργου με την εταιρία ΤΑΡ, η δυνατότητα κατασκευής ενός τοπικού δικτύου παροχής φυσικού αερίου για τη Δυτική Μακεδονία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα κοινωνικό ισοδύναμο για μια περιφέρεια η οποία πλήττεται από μια σειρά δυσμενών φυσικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων.

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την παραπάνω συμφωνία και θεωρούμε υποχρέωση και τιμή μας να συμβάλλουμε στην επιτυχή έκβαση της επιλογής του αγωγού ΤΑΡ, ενός φιλόδοξου και σημαντικού έργου το οποίο θα καταστήσει τη χώρα μας αρωγό στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής σταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου