Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Καταργούνται 926 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σε 26 φορείς ΟΤΑ

Σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τα οποία καταργούνται 926 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σε 26 φορείς της αυτοδιοίκησης, υπέγραψε...


ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (περί κατάργησης οργανικών θέσεων).

Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, εννέα δήμους και 15 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΤΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στους 26 παραπάνω φορείς το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 59%, αφού καταργούνται 926 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ εποπτείας τους.

Το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 41%, καθώς διατηρούνται 640 θέσεις «κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ , τα σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του παραπάνω νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου