Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Πόρους έως και 111,1 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης απελευθερώνει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έρχεται τον Απρίλιο.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε τέσσερις τομείς: την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών, την ενίσχυση της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.