Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Μεγάλες ανατροπές στην Αστυνομία - Καταργούνται 6.700 θέσεις

Μεγάλες ανατροπές στην Αστυνομία - Καταργούνται 6.700 θέσεις  ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

Σε ριζική ανατροπή της δομής και λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προχωρεί το υπουργείο Δημόσιας Τάξης με το νομοσχέδιο που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση.
Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι καταργούνται 6.700 κενές οργανικές θέσεις αστυφυλάκων, διπλασιάζονται οι δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ενισχύονται οι περιπολίες σε όλη την επικράτεια, ενώ δημιουργούνται «ΚΕΠ» εντός των Αστυνομικών Τμημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών με χρήση της τεχνολογίας ώστε τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται τάχιστα.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΑΣ προβλέπει μείωση των διοικητικών δομών κατά 43%, συγκεκριμένα από 120 σε 68, σε μια προσπάθεια να γίνει η Αστυνομία πιο ευέλικτη και λειτουργική. Επίσης, οι μειώσεις στις κεντρικές δομές σε σχέση με τις υφιστάμενες ανέρχονται στο 30% στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο 36% στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλες ανατροπές στην Αστυνομία - Καταργούνται 6.700 θέσεις
Με το νέο οργανόγραμμα, δημιουργούνται τρεις αυτόνομοι και αυτοτελείς Κλάδοι, ο Κλάδος Τάξης, ο Κλάδος Ασφάλειας και ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, οι οποίοι υπάγονται στον αρχηγό του Σώματος. Το Αρχηγείο μετεξελίσσεται σε μια πιο ευέλικτη δομή, το Επιτελείο, το οποίο χειρίζεται σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο τα θέματα διοικητικής φύσεως και υποστηρίζει τους Κλάδους σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Αστυνόμευση
Ο Κλάδος Τάξης έχει αρμοδιότητα σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, συγκροτείται από τέσσερις Επιτελικές Διευθύνσεις, Γενικής Αστυνόμευσης, Τροχαίας Αστυνόμευσης, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, ενώ υπάγονται σε αυτόν οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και δώδεκα Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, συγκροτείται από τέσσερις Επιτελικές Διευθύνσεις Ασφάλειας (Δημόσια και Κρατική), Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και υπάγονται σ' αυτόν οι Κεντρικές Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, έξι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας, ενώ από τον Κλάδο εποπτεύεται η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ο νεοσύστατος Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων έχει ως αποστολή, γενικότερα, τη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης, συγκροτείται από τέσσερις Επιτελικές Διευθύνσεις, Προστασίας Συνόρων, Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, Αλλοδαπών, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και υπάγονται σ' αυτόν οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης.
Δημιουργούνται Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (ΕΠΣΑ) στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας, για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακόμη, αναβαθμίζεται η εμφανής αστυνόμευση, με την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, ως ειδικής κατηγορίας προσωπικό και την αποδέσμευση αστυνομικών από μη μάχιμες υπηρεσίες, ενισχύονται τα Αστυνομικά Τμήματα και δημιουργείται πλέγμα περιπολιών σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αμεσότερη ανταπόκριση. Θεσμοθετείται η υποχρέωση καθορισμού ποσοτικών και ποιοτικών στόχων ανά Αστυνομικό Τμήμα.
Στις βασικές του γραμμές το νομοσχέδιο προβλέπει την αποδέσμευση του υπουργείου από την Αστυνομία, που θα είναι πλέον ένας καθαρά πολιτικός οργανισμός με συνδετικό κρίκο μια γενική διεύθυνση.
πηγή