Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Όλες οι αλλαγές στα capital controls

Όλες οι αλλαγές στα capital controls

Τα… σκοινιά που θα τις κρατήσουν ζωντανές αναζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις την ώρα που τα τραπεζικά λιμάνια ζουν την τρικυμία από τα capital controls και οι συναλλαγές με το εξωτερικό έχουν ναυαγήσει.
Η πτώση των πωλήσεων αγγίζει ακόμη και το 80% σε κάποιους κλάδους, ενώ οι «πυροσβεστικές» κινήσεις της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να… χαλαρώσουν κάποια όρια στις συνδιαλλαγές με το εξωτερικό, έχουν δώσει κάποιες ανάσες, ωστόσο το τραπεζικό σύστημα έχει «μπουκώσει» από χιλιάδες καθημερινά νέα αιτήματα για απελευθέρωση κεφαλαίων, ώστε να πληρωθούν προμηθευτές του εξωτερικού.

ΚαμπανάκιΜε αυτά τα δεδομένα οι εκπρόσωποι της παραγωγικής οικονομίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως «πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η επικείμενη παγίωση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στην απασχόληση». Με την πλάτη στον τοίχο ο επιχειρηματικός κόσμος μέσω του ΣΕΒ, αλλά και άλλων παραγωγικών φορέων, ζητά την άμεση εφαρμογή μέτρων ταχείας απόδοσης για την άρση της υφεσιακής λαίλαπας και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Με… αίτημαΠλέον, οι επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες που θέλουν να κάνουν συναλλαγές με το εξωτερικό ή το εσωτερικό έως 100.000 ευρώ λαμβάνουν έγκριση απευθείας από τις τράπεζες. Για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται το «ΟΚ» της Επιτροπής Eγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η οποία εδρεύει στο υπουργείο Οικονομικών.

Τι ισχύει για επιταγές, προθεσμιακές καταθέσεις και πιστώσεις από το εξωτερικό
Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;Επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;Ναι, αρκεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
* πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,
* εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
* εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,
* εξυπηρέτηση νεοφυών εταιριών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
* κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,
* άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
* πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
* κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Μπορεί μια επιχείρηση να ζητήσει την πρόωρη λήξη μιας προθεσμιακής κατάθεσης;Αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
* οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
* τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,
* πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,
* πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;
ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού.

Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τριήμερο  «ελευθέρας»  σε αναλήψεις
Νέα μικρή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μη συνωστίζονται τις Παρασκευές οι καταθέτες για να «σηκώσουν» σωρευτικά τα ποσά.
Το ημερήσιο όριο ανάληψης των 60 ευρώ, αλλά και το εβδομαδιαίο των 420 ευρώ διατηρείται, ωστόσο για τη διευκόλυνση καταθετών και συνταξιούχων από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 θα είναι δυνατή οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες η ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών (τις εργάσιμες ημέρες) ή από τα ΑΤΜ (όλο το 24ωρο) ποσού μέχρι το όριο των 420 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.


ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΡΟΥΡΗ