Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Οι αποκλίσεις στα έσοδα φέρνουν νέα μέτρα το Σεπτέμβριο

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων βρίσκεται εκτός τροχιάς, όπως και το έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Νέα μέτρα φέρνουν οι εισπρακτικές αποκλίσεις στις...


αποκρατικοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τρόικα ζήτησε από την Κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού της περιόδου 2013 -2014 , καθώς οι αποκλίσεις άνω των 1,3 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του 2013, αλλά και το έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία θέτουν εκτός στόχου το πρόγραμμα.Πρέπει να σημειωθεί πως ήδη το Μνημόνιο προβλέπει πως, αν υπάρξουν τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή αποκλίσεις από τους στόχους, η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρεί σε αυτόματη αύξηση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος (ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα αυξηθεί με άμεση ισχύ κατά το 50% του ελλείμματος των εισπράξεων, και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης). "Κάθε υστέρηση στα έσοδα από αποκρατικοποίηση αυξάνει ceteris paribus την ανάγκη χρηματοδότησης και το λόγο χρέους", σημειώνεται στο Μνημόνιο.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζεται πως αυτό ισχύει στην περίπτωση, που υπάρξει υστέρηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση της πώλησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Έτσι, μεταθέτουν για το Σεπτέμβριο την λήψη των σχετικών μέτρων, που θα καλύψουν το δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό κενό από τις αποκλίσεις στην επίτευξη των αποκρατικοποιήσεων.

Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν από το Σεπτέμβριο να υπάρξει σε συνεννόηση με την τρόικα, αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ θα παραμένει εκ των υστέρων πλήρως υπόλογο έναντι της Βουλής σε ό,τι αφορά ζητήματα ακεραιότητας, τα οποία σχετίζονται με κάθε πράξη αποκρατικοποίησης.