Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Αυτά είναι τα έξι κριτήρια για την διαθεσιμότητα [πίνακες]

Αύριο αναμένεται η οριστική απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσον αφορά τους 8.290 εργαζόμενους του δημοσίου που πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Η μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψης καθώς και η ενίσχυση της βαθμολογίας των τυπικών προσόντων έναντι της προϋπηρεσίας αποτελούν δύο βασικές βελτιωτικές αλλαγές που εισάγει ο αρμόδιος υπουργός.

Το Υπουργείο αναμένεται να ενισχύσει στην μοριοδότησή του τα τυπικά προσόντα έναντι της προϋπηρεσίας, αντίθετα με ότι ίσχυε επί το πλείστον στο παρελθόν.
Μάλιστα προβλέπεται μεγάλη ενίσχυση σε μόρια για όσους εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή με διαγωνισμό κατά σειρά προτεραιότητας με μόρια στον οποίο είχε πλήρη έλεγχο το ΑΣΕΠ.

Όσοι υπάλληλοι είχαν προσληφθεί με άλλες αντικειμενικές διαδικασίες πριν το 1994 θα βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους στην τελευταία σειρά μοριοδότησης.

Διαβάθμιση ενδέχεται να καθοριστεί επίσης στην αφαίρεση μορίων με κριτήριο την ποινή που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο.

Στην τελευταία θέση μοριοδότησης θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με άλλες αντικειμενικές διαδικασίες στην εποχή πριν από το 1994.

Θα καθοριστεί επίσης διαβάθμιση στην αφαίρεση μορίων ανάλογα με την ποινή που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο.

Τέλος, αυξημένη προβλέπεται να είναι η μοριοδότηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που προσελήφθησαν με ειδικό νόμο.

Τα πρόσθετα κριτήρια μοριοδότησης θα αφορούν γλωσσομάθεια, προϋπηρεσία, υπηρεσιακή αξιολόγηση, ημέρες πιστοποιημένης επιμόρφωσης, αριθμός παιδιών κλπ.

Αναλυτικά:

1.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Βαθμός πτυχίου
Δεύτερο πτυχίο
Μεταπτυχιακός τίτλος
Διδακτορικός τίτλος
Απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)
Πιστοποιημένη Επιμόρφωση

Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Βαθμός πτυχίου
Δεύτερο πτυχίο
Μεταπτυχιακός τίτλος
Διδακτορικός τίτλος
Απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)
Πιστοποιημένη Επιμόρφωση

Υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου
Δεύτερος τίτλος της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας
Γνώσεις ξένης γλώσσας (μέχρι και δύο) σε τρία επίπεδα (άριστη, πολύ καλή, καλή)

Υπάλληλοι Υποχρεωτική Εκπαίδευσης
Βαθμός Απολυτηρίου Δημοτικού

2.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή με σειρά προτεραιότητας από διαγωνισμό του οποίου το ΑΣΕΠ είχε πλήρη εποπτεία
Από διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
Από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης στέλεχος του ΑΣΕΠ
Άλλες αντικειμενικές διαδικασίες πρόσληψης πριν από το 1994

3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο χρόνος της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι αναγνωρισμένος για την βαθμολογική ή μισθολογική αξιολόγηση.

Μοριοδοτείται σε τρία επίπεδα: για τα πρώτα πέντε χρόνια, για τα επόμενα 10 και κατόπιν για τα επόμενα 20

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μοριοδοτούνται τα τέκνα της οικογένειας

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ειδική αυξημένη μοριοδότηση θα προβλέπεται για τα ΑμΕΑ

6. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα αφαιρούνται μόρια από την τελική βαθμολογία για όσους έχουν τελέσει πειθαρχικά αδικήματα ανάλογα με τα αδικήματα που τους έχουν τεθεί.