Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Προετοιμασία ανέργων για 52.550 πεντάμηνες συμβάσεις

Προετοιμασία ανέργων για 52.550 πεντάμηνες συμβάσεις  Τον Φεβρουάριο θα κληθούν από τον ΟΑΕΔ οι άνεργοι που εντάσσονται σε πέντε συγκεκριμένες κατηγορίες να υποβάλουν αιτήσεις για τις 52.550 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε υπουργεία, δήμους και οργανισμούς

Δεκαπενθήμερο προετοιμασίας θα είναι το δεύτερο του Ιανουαρίου για τους ανέργους, που θα διεκδικήσουν τις θέσεις του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Το «Εθνος - Εργασία» κατάρτισε και δημοσιεύει σήμερα τον πίνακα κατανομής των θέσεων σε 163 ειδικότητες όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης. Οσοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία θα έχουν προτεραιότητα, βάσει των κριτηρίων στη σύναψη πεντάμηνης σύμβασης εργασίας.
Τα πέντε βήματα για την επιλογή τους καταγράφονται στην προκήρυξη που ενέκρινε το ΑΣΕΠ και θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εντοπίσουν τις τρεις θέσεις προτίμησης που θα δηλώσουν στην αίτηση.
πηγή