Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Πώς μπορούν άνεργες και απολυμένες γυναίκες να πάρουν 20.000 ευρώ για να ανοίξουν επιχείρηση

Ηλικίες από 18 έως 68 ετών - αιτήσεις έως 29 Μαρτίου

Ευκαιρία σε χιλιάδες άνεργες ή απολυμένες γυναίκες -ηλικίας 18 έως 64 ετών- να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, δίνουν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό κεφαλαίου και με επιδότηση 100% του προϋπολογισμού της επιχείρησης έως 20.000 ευρώ.
Το ποσό επιδότησης ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και φθάνει έως και 20.000 ευρώ, ενώ   σε περίπτωση που προσλάβουν στη νέα επιχείρηση άλλο άνεργο ή απολυμένο εργαζόμενο τότε θα επιδοτούνται με επιπλέον 12.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται με το ποσό των 40 εκ. ευρώ και αφορά τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την 1η μέχρι την 29η Μαρτίου 2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ.
Στο πρόγραμμα, όπως γράφει το money-money.gr μπορούν να ενταχθούν γυναίκες με τις εξής προϋποθέσεις:
- Ελληνίδες, ομογενείς, γυναίκες πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
- Θα πρέπει να είναι από 18 έως 64 ετών άνεργες, ή απολυμένες, ή απειλούμενες από ανεργία, δηλαδή να έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή  έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίσης όσες απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
- Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Για τις προϋποθεσεις που απαιτούνται και τις διαδικασίες διαβάστε αναλυτικά εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου