Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Ποιοι εξαιρούνται από το «πάγωμα» των προσλήψεων στους ΟΤΑ

Με το σταγονόμετρο θα γίνονται πλέον, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι προσλήψεις μονίμων, σε δήμους και περιφέρειες καθώς το Μεσοπρόθεσμο επιβάλει πάγωμα έως το 2016 και οι λιγοστές εξαιρέσεις περιορίζονται σε: 

1. Προσωπικό που αφορά αυστηρά και μόνο νησιωτικούς δήμους.

2. Προσωπικό υψηλών καθηκόντων (ΠΕ και ΤΕ), για το οποίο θα ισχύει η αναλογία μία πρόσληψη ανά τουλάχιστον πέντε αποχωρήσεις.

3. Ελάχιστες προσλήψεις ΑμεΑ οι οποίες είχαν εγκριθεί πριν από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου στις 12 Νοεμβρίου του 2012 και θα υλοποιηθούν ακόμη και αν αφορούν προσωπικό χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης για το οποίο ισχύει ολικό πάγωμα προσλήψεων.

Τα παραπάνω περιγράφονται σε επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ στις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου γινόταν σαφής αναφορά σε 239 προσλήψεις μόνο στους δήμους συνολικά μέχρι και το 2016 (σε σύνολο άνω των 11.000 αποχωρήσεων). Για τις περιφέρειες ο αριθμός προσλήψεων δεν προσδιορίζεται αλλά προβλέπεται, μαζί όμως με όλα τα υπουργεία, να προσληφθούν 10.701 άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, όπως επισημαίνεται στην επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου, η αναστολή προσλήψεων εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων (Μεσοπρόθεσμο) που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό και την αναστολή των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη. Από την αναστολή εξαιρούνται οι νησιωτικοί δήμοι, στους οποίους εντάσσονται όλα τα κατοικήσιμα νησιά εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας.

Με την εξαίρεση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους νησιωτικούς δήμους να προσλάβουν μόνιμους, καθώς το υπάρχον προσωπικό ενδέχεται να μην φτάνει για την αποτελεσματική άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με τον «Καλλικράτη», ενώ κάποιοι εξ αυτών στερούνται παντελώς τακτικού προσωπικού, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη έστω λειτουργία τους.

Με συμβασιούχους έργου και εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψουν τις ανάγκες τους οι ΟΤΑ για τα επόμενα έτη. Το μεγαλύτερο πακέτο θέσεων αφορά τον τομέα καθαριότητας καθώς και παιδικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση η έγκριση θέσεων για το σύνολο των δήμων είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το 2012.

Εν τω μεταξύ, έπειτα από νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε πρόσφατα σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το υπουργείο «έλυσε» τα χέρια των δημάρχων ως προς την πρόσληψη 3.700 συμβασιούχων έργου για φέτος. Με αυτή τη ρύθμιση ουσιαστικά αίρεται η απαγόρευση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου σε περίπτωση που σε κάποιον δήμο υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προβλέπεται η σύμβαση.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου