Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Έτσι θα ρυθμίσετε τα χρέη σας στην εφορία!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες φορολογούμενους να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία δίνει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών Σύμφωνα με το...

«Έθνος», εκτός από τον κανόνα των 48 μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός τους μπορεί να γίνει απεριόριστος για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες και μπορούν να τεκμηριώσουν την οικονομική τους δυσπραγία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ρυθμίζονται τα χρέη προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012.

Για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και 48 μηνιαίες δόσεις αλλά με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 25% έως 50%.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των πολλών μηνιαίων δόσεων και σε όσους είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές τους πριν από το 2013 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά τέθηκαν εκτός των ρυθμίσεων αυτών μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31-12-2012 δύνανται να ρυθμίζονται έως και 48 μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:

-με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως 30-6-2013
-με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί έως και 30-6-2014
-με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων αν το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2015
-με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2016
-με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2017

Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1-1-2013 και μετά.

Ωστόσο εκτός ρυθμίσεων βγαίνουν όσοι:

-δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μια δόση της ρύθμισης για πάνω από μία φορά
-καθυστερούν την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για πάνω από ένα μήνα
-δεν υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ'όλο το διάστημα καταβολής των οφειλών
-δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα τις οφειλές που δημιουργούνται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά
-έχουν υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.
newpost.gr