Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

47 εκατ. € για την ενίσχυση του αγροτουρισμού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

47 εκατ. € για την ενίσχυση του αγροτουρισμού

Επιδοτήσεις έως 600.000 ευρώ για τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων -μέχρι 40 κλίνες- φέρνει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 47 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση του αγροτουρισμού. Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται -ανάλογα με την περιοχή-, από 35% μέχρι 60%.

Πρόκειται για το Μέτρο 313 (του Αξονα 3), που στόχο έχει τη βελτίωση και την οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, και ακόμα την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, τη συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Με το πρόγραμμα ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 θα υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013. Με άλλα λόγια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνδράμει τους Ελληνες αγρότες -αλλά και όποιον άλλον το επιθυμεί- να επενδύσουν στον τόπο τους.
Πρόκειται για το ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου), το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας, σε περιοχές ορεινές και μειονεκτικές που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές επενδύσεις.
Δικαιούχοι του προγράμματος, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης
Για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Αξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. (σ.σ.: δικαιούχοι του Μέτρου 311 είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών, και νέοι γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013).
Το πρόγραμμα, που είναι της ίδιας μορφής και λογικής με τα κατά τόπους προγράμματα Leader, επιδοτεί σε ποσοστό 35% έως 60%.
Οπως αναφέραμε μόνο για τις επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων θα μπορούν να φτάνουν έως τις 600.000 ευρώ και έως τα 40 δωμάτια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν πρώτα ότι η περιοχή τους εντάσσεται στις επιλέξιμες περιοχές για επιδότηση και στη συνέχεια να δουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που θέλουν να επενδύσουν.
Σημειώνουμε ότι για το Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 47 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης. Ενδεικτικά οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής (τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών).
Ειδικά για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το μέτρο ενισχύει και τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, τις δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων, τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και την εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι επιλέξιμες δράσεις και οι δαπάνες που επιδοτούνται
Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το Aρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
Στο Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά
α) Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα:
Ιδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης),
 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.
 • Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών).
Σημείωση: Οι τρεις πρώτες δράσεις υλοποιούνται εκτός περιοχών NATURA.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν σε:
 • Μελέτη και κατασκευή έργου
 • Απαραίτητο εξοπλισμό
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης (όπως παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καταχωρίσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι)
β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:
 • Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης.
 • Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Ιδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 • Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καν. 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται στα εξής:
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (όπως για οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες θέρμανσης κ.λπ.).
 • Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός κ.λπ.
 • Δαπάνες για εξοπλισμούς (π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών, κ.λπ.). Αλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα ανά χρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιμες.
 • Δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης. Για τις υποδομές διανυκτέρευσης, το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000.
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ' ύψος ή /και κατ' επέκταση. Για τις υπόλοιπες δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ δεν είναι δυνατή η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ εξαιρουμένου του ΦΠΑ για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν. (ΕΚ) 1698/2005.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τα ποσοστά επιχορήγησης
α) Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
β) Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60%. Ειδικότερα:
 • Για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Hπειρο και Δυτική Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 60%.
 • Για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο στο 50%.
 • Για την Αττική, Φωκίδα, Ευρυτανία στο 40%.
 • Για το Ν. Αιγαίο, τη Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια στο 35%.
Τι θα πρέπει να προσέξετε
Το πρόγραμμα αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρείται βέβαιο ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ξεπεράσουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επειδή λοιπόν ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος, θα πρέπει πριν υποβάλετε την πρότασή σας να μελετήσετε πολύ προσεκτικά όλα τα κριτήρια βαθμολογίας και τις ενέργειες εκείνες που θα σας δώσουν έξτρα βαθμούς. Ειδικότερα:
 • Θα πρέπει να έχετε σωστά τεκμηριωμένες προσφορές.
 • Να κάνετε κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθμολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης.
 • Να έχετε έναν ολοκληρωμένο και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, με ορθή τεκμηρίωση όλων των δικαιολογητικών, καθώς η απουσία και η κακή τεκμηρίωση των δικαιολογητικών οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης, στη μείωση της βαθμολογίας και στη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Πού θα απευθυνθώ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αθηνών 58, τηλ. 2105275203-4, 2105218102-3, 2105275100 email: agrotikianaptixi@mou.gr
Εφη Καραγεώργου
πηγή