Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Επείγουσα εγκύκλιος για απολύσεις μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας

Επείγουσα εγκύκλιος για απολύσεις μετά τη λήξη της διαθεσιμότηταςΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Να διαγραφούν από τους πίνακες μισθοδοσίας του δημοσίου, όσοι υπάλληλοι δεν επανατοποθετήθηκαν σε κενές θέσεις και έληξε η περίοδος διαθεσιμότητας, ζητά με επείγουσα σημερινή εγκύκλιό του, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η διαγραφή από τους πίνακες μισθοδοσίας αφορά στην πλειονότητά τους σχολικούς φύλακες, δημοτικούς αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς και ειδικότερα όσους έληξε το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, για παράταση που έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει άμεση διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και να εκδοθούν πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
Επιπλέον, καλούνται οι αρμόδιοι διευθυντές προσωπικού να αποστείλουν στο υπουργείο τα αναγκαία στοιχεία (ΑΦΜ, επώνυμο κλπ), ενώ επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας.
Τέλος, τονίζεται ότι για την περίπτωση των υπαλλήλων, των οποίων ο χρόνος διαθεσιμότητας παρατείνεται, οι διευθυντές προσωπικού θα πρέπει να εκδώσουν διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν τω μεταξύ, με διάταξη που κατατίθεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας, για τους δημόσιους υπαλλήλους, που απολύονται μετά από διαθεσιμότητα.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που είχε προαναγγείλει στις 25 Μαρτίου, καθώς καλύπτει ένα κενό που υπήρχε στη νομοθεσία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει η ανάγκη απολύσεων στο δημόσιο και επιπροσθέτως αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ένα ζήτημα ηθικής τάξης, για τους δημόσιους υπαλλήλους που απολύονται.
Ειδικότερα, η αποζημίωση δίδεται στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλους του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο (4172/2013) και στη συνέχεια λύεται η εργασιακή τους σχέση, λόγω κατάργησης της θέσης τους.
Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.
Κατά τα λοιπά, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της νομοθεσίας. Τονίζεται δε ότι η αποζημίωση του υπαλλήλου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
πηγή