Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΕΣΕΕ: Το κυριακάτικο «άνοιγμα» των καταστημάτων θα επιβαρύνει 3% τις τιμές

Περαιτερω αύξηση των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων κατά 3% εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της λειτουργίας των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου προβλέπει η...


Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου υπογραμμίζοντας ότι η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων θα είναι της τάξεως του 12% μηνιαίως. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αιτίες που δεν επιτρέπουν την αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα παρά την ύφεση, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

• Οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ.

• Οι ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών (transfer pricing).

• Οι ρήτρες απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

• Οι στρεβλώσεις σε σχετικές με το εμπόριο αγορές, όπως στις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) κ.λπ.

• Οι πολεοδομικοί περιορισμοί στις προδιαγραφές κτιρίων, που εμποδίζουν την πλήρη εκμετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων.

• Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς χονδρικού εμπορίου.

• Η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους σε τμήμα της εγχώριας αγοράς παρά την ύφεση, σύμφωνα με την έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

• Μεγάλη εξάρτηση των εγχώριων τιμών υπάρχει από τις αυξητικές διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου αλλά και των τιμολογίων των ΔΕΚΟ.

• Η πεπατημένη πως οι βραχυπρόθεσμες εκπτώσεις και προσφορές λειτουργούν περισσότερο ελκυστικά για τους καταναλωτές παρά οι μόνιμα χαμηλές τιμές.

• Η πτώση του μισθολογικού κόστους αλλά και του κόστους μίσθωσης επαγγελματικής στέγης (ενοίκια) αντισταθμίστηκε πλήρως, αφενός, από την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων και, αφετέρου, εξαιτίας της παύσης των πιστώσεων που επιβλήθηκε στις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις.
express.gr