Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Πενήντα δις ευρώ η παραοικονομία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν η Ελλάδα για το 2012 έχει το όγδοο μεγαλύτερο ποσοστό
παραοικονομίας, το οποίο φτάνει στο...25% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 50 δις ευρώ.

Πρώτη στην παραοικονομία είναι η Βουλγαρία με 31,9% και μετά η Εσθονία με 29,3% η Ρουμανία με 29,1%, η Λετονία με 28,5%, η Λιθουανία με 26,1%, η Κύπρος με 25,6% και η Μάλτα με 25,3%.

Ο μέσος όρος της παραοικονομίας στην Ευρωζώνη είναι στο 15% και στην Ευρώπη των 27 στο 14,9%.