Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Προγράμματα για 62.000 άνεργους νέους

  Tα εφιαλτικά ποσοστά της ανεργίας των νέων θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με ένα ακόμα εθνικό σχέδιο δράσης, από το οποίο εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 62.000 άνεργοι νέοι μέσα στο 2013.
Τα 20 προγράμματα  θα παρουσιαστούν αύριο από τους συναρμόδιους υπουργούς Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση,  Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Παιδείας κ. Κωσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα χρηματοδοτηθούν τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το καινοτόμο στοιχείο που υιοθετείται θα είναι ένας συνδυασμός κατάρτισης, προγραμμάτων τύπου stage για πέντε μήνες στον ιδιωτικό τομέα και επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να απασχολήσει τον άνεργο για ένα χρόνο μετά τα δύο πρώτα στάδια του προγράμματος.
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ευθύνης του υπουργείου Εργασίας θα απευθύνεται σε ανέργους έως 29 ετών .
Α) Το πρώτο στάδιο αφορά στην κατάρτιση έως 100 ώρες των  νέων σε συγκεκριμένες  ειδικότητες. Ο χρόνος κατάρτισης θα αμείβεται έως 8 ευρώ την ώρα.
Β) Το δεύτερο στάδιο αφορά στην πρακτική άσκηση με εργασιακή εμπειρία  για 5 μήνες, με ασφαλιστική κάλυψη μόνο για ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη και μισθό από 400 ευρώ για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έως 460 ευρώ για πτυχιούχους. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κάλυψη μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Γ) Το τρίτο στάδιο αφορά στην απασχόληση των καταρτιζόμενων που έχουν  αποκτήσει και εργασιακή εμπειρία, ανέργων, για άλλους 12 μήνες. Στο  στάδιο αυτό, εφαρμόζεται ένα άλλο γνωστό πρόγραμμα, αυτό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών.
Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν πάρει το πτυχίο τους 36 μήνες πριν από την υποβολή  της αίτησης και, βάσει του  σχεδιασμού, προτεραιότητα θα δοθεί  στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό – διατροφικό τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, τις κοινωνικές υπηρεσίες (κυρίως υγεία και πρόνοια) και τη ναυτιλία.
Με άλλα προγράμματα  θα επιδοτούνται οι καινοτόμες επιχειρηματικές  ιδέες των νέων, η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, καθώς και η απασχόληση σε τομείς κοινωνικής φροντίδας και στον πολιτισμό.
πηγή