Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

PAE: Με αυξήσεις στο ρεύμα πληρώνουν οι καταναλωτές τις σπατάλες της ΔΕΗ

Εκτός ελέγχου είναι, σύμφωνα με γνωμοδότηση της ΡΑΕ το κόστος λειτουργίας των μονάδων
της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να...

πληρώνουν τις σπατάλες με αυξήσεις στο ρεύμα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κόστους των ρύπων, του κόστους λειτουργίας των μονάδων, των ορυχείων, ακόμη και του τομέα εμπορίας, τομείς όπου σύμφωνα με τη ΡΑΕ η ΔΕΗ έκανε ελάχιστα για να τους βελτιώσει, όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κείμενο της γνωμοδότησης της ΡΑΕ για το εύλογο επιτρεπόμενο έσοδο της ΔΕΗ το 2013 που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και είναι άκρως αποκαλυπτικό για την πορεία ελέγχου του κόστους της επιχείρησης.

Τέτοια είναι η περίπτωση του κόστους ρύπων, που σύμφωνα με τη ΡΑΕ θα ήταν χαμηλότερο εφόσον η ΔΕΗ είχε φροντίσει να αξιοποιήσει εγκαίρως μια σειρά από εργαλεία που είχε εδώ και καιρό στη διάθεσή της.

Άλλο παράδειγμα είναι η προαγορά δικαιωμάτων CO2 σε χαμηλότερες τιμές μέσα από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τακτική που ακολούθησαν την τελευταία διετία στην πλειονότητά τους οι
ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού, όχι όμως και η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση.

Ενδεικτικές επίσης είναι οι αναφορές στο λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ που, όπως σημειώνει η ΡΑΕ, αντί να μειώνεται αυτό αυξάνεται, καθώς και στο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (ορυχεία).

Εκτός όμως από αδυναμία της ΔΕΗ να ελέγξει το κόστος της, η ΡΑΕ διαπιστώνει ότι στην πρότασή της για τις φετινές αυξήσεις η επιχείρηση προσπάθησε να τα... φουσκώσει. Και αυτό καθώς συμπεριέλαβε στο προτεινόμενο κόστος για το 2013 και μονάδες ηλεκτρισμού που δεν αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος, όπως τη Μεγαλόπολη 5 και τις πετρελαϊκές.