Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Τι αλλάζει για τα ΚΤΕΟ

Τι αλλάζει για τα ΚΤΕΟ


Υπεγράφη η απόφαση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας των δημοσίων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλογιάννης.

Με βάση την απόφαση αυτή, τα δημόσια ΚΤΕΟ οφείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 να συνδεθούν μηχανογραφικά με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του υπουργείου, προκειμένου να αποστέλλουν καθημερινά τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο όχημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.


Παράλληλα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει, όταν τεθεί σε ισχύ η απόφαση, να αποστέλλουν καθημερινά και το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό για κάθε ελεγχόμενο όχημα (αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του υπουργείου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση των θεμάτων διαφάνειας και αντικειμενικότητας κατά τον τεχνικό έλεγχο.

Επιπλέον, τα ΚΤΕΟ στο σύνολό τους πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 να εκσυγχρονίσουν τον τεχνικό τους εξοπλισμό (αυτόματες γραμμές ελέγχου, μηχανογραφικές απαιτήσεις, κάμερες, ελεγκτικές συσκευές, κλπ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης, για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ενισχύεται ιδιαίτερα ο έλεγχος στα συστήματα ταχογράφων των βαρέων οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων.
πηγή