Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο

Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο έναντι ελλείμματος 491 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι ο στόχος του προϋπολογισμού για τον ίδιο μήνα προέβλεπε έλλειμμα ύψους 873 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο σημειώθηκε επίσης πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 415 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 34 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο ήταν βελτιωμένο κατά 668 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο κατά 449 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,433 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (4,437 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,376 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ, έναντι του μηνιαίου στόχου (4.357 εκατ. ευρώ).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μια σειρά κατηγορίες εσόδων υστέρησαν έναντι του στόχου του προϋπολογισμού. Αυτές είναι οι εξής:
  • Ο ΦΠΑ όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ
  • Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. καπνού, κ.λ.π.), κατά 153 εκατ. ευρώ
  • Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ
Υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
  • Τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων των δόσεων του φόρου εισοδήματος του 2012 που λόγω της παράτασης αποπληρώνεται εντός των δύο πρώτων μηνών του 2013.
  • Τους φόρους περιουσίας, κατά 109 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,256 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,054 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,310 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 921 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, και των δαπανών για τόκους (222 εκατ. ευρώ χαμηλότερες).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 κατά 1,106 δισ. ή σε ποσοστό 20,6%.
πηγή