Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

«Ζεστό χρήμα» σε γυμναστήρια και παιδότοπους μέσω ΕΣΠΑ

«Ζεστό χρήμα» σε γυμναστήρια και παιδότοπους μέσω ΕΣΠΑ  Παιδότοποι, γυμναστήρια, πάρκα αναψυχής κι άλλα θεματικά πάρκα, κτήματα και αίθουσες για γάμους κι εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι με ενισχύσεις που κυμαίνονται από 40% έως και 60% επί των επενδυτικών προτάσεων είναι τόσο οι ιδιοκτήτες των κατηγοριών αυτών των επιχειρήσεων όσο και εκείνοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά.

Ειδικά για τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια, μέσα από το κοινοτικό πρόγραμμα δίνεται μια σημαντική βοήθεια και ώθηση στους άνεργους πτυχιούχους νηπιαγωγούς και γυμναστές να στήσουν τις δικές τους δουλειές, με δεδομένο τον περιορισμό προσλήψεων στα δημόσια σχολεία.
Αλλά και για όσους διαθέτουν γη ή επαγγελματικά κτίρια, μπορούν να εκμεταλλευτούν την κοινοτική χρηματοδότηση προκειμένου να κάνουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Για τους νέους σε αυτές τις δραστηριότητες προβλέπονται επιδοτήσεις στις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας κ.λπ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 έως και 100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια και με το αν η επιχείρηση είναι μεσαία ή μικρή και πολύ μικρή.
πηγή