Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ


Σε κοινωνική μάστιγα εξελίσσεται η οικονομική κρίση και σαφή ένδειξη γι' αυτό αποτελούν τα κοινωνικά τιμολόγια για το ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ τα οποία γνωρίζουν πιένες, ειδικά μετά τη διεύρυνση των προϋποθέσεων που ισχύει από φέτος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η ΔΕΗ από δικαιούχους για ένταξη στα κοινωνικά τιμολόγια (ΚΟΤ), φθάνουν μέσα σε λίγες μέρες το 1/4 των τιμολογίων που έχουν παρασχεθεί από το 2010.


Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 14 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ και οι νέες προϋποθέσεις ένταξης σε ΚΟΤ μέχρι και χθες, συνολικά 85.369 δικαιούχοι υπέβαλαν αιτήσεις για την υπαγωγή τους στα φθηνότερα τιμολόγια.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη διετία και συγκεκριμένα από την αντίστοιχη ημερομηνία του 2010 μέχρι και το τέλος του 2012 οι δικαιούχοι των ΚΟΤ έφθαναν τους 384.718, σύμφωνα με στοιχεία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ανακοίνωση των νέων τιμολογίων ζητούν να υπαχθούν στα ΚΟΤ καταναλωτές που αντιστοιχούν ήδη στο 1/4 των δικαιούχων οι οποίοι εντάχθηκαν στα φθηνότερα τιμολόγια σε μια χρονική περίοδο δύο ετών!

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΟΤ εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανάλωσης τετραμήνου κάτω από προϋποθέσεις όπως:

* Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

* Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.

* Η κατανάλωση είναι τουλάχιστον 200 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο.

* Η συνολική κατανάλωση τετραμήνου δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου και ανά περίπτωση είναι οι 1.500, οι 1.700 και 2.000 κιλοβατώρες.

Εάν γενικά σε ετήσια βάση οι καταναλώσεις ξεπερνούν τα όρια αυτά, τότε για κάθε τετράμηνο που η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ισχύει το ίδιο τιμολόγιο στο οποίο υπάγονται όλοι οι οικιακοί καταναλωτές.

Αν όμως η μέση κατανάλωση τετραμήνου σε ετήσια κυλιόμενη βάση είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων και υπάρχει υπέρβαση μόνο για ένα τετράμηνο, τότε ο καταναλωτής του ΚΟΤ βαρύνεται με το γενικό τιμολόγιο μόνον για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ