Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Οι αλλαγές στο νέο Λύκειο

Οι αλλαγές στο νέο Λύκειο10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μετά από πέντε χρόνια διαλόγου, υπερψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο. Θα το «εγκαινιάσουν» οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην α΄ τάξη, οι οποίοι θα είναι και οι πρώτοι που το 2016 θα εξεταστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Βασικός στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχυθεί ο μορφωτικός ρόλος του Λυκείου και να αποσυνδεθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλήνιες Εξετάσεις μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο. Θα διαγωνίζονται σε τέσσερα μαθήματα, ενώ στην τελική βαθμολογία θα προσμετρώνται οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου. Η «ΗτΣ» απαντά σε 10 ερωτήματα για τις αλλαγές με τις οποίες οι μαθητές θα βρεθούν αντιμέτωποι.

1. Ποιες αλλαγές γίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου;
Με στόχο την αυτονόμηση του Γενικού Λυκείου, αναδιατάσσεται ο αριθμός των μαθημάτων και ανακαθορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας τους. Η α΄ και η β΄ τάξη αποτελούν τάξεις Γενικής Παιδείας με 35 ώρες συνολικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, ενώ η γ΄ τάξη αποτελεί τάξη προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 20 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.
2. Σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι μαθητές στο πλαίσιο των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων;
Οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου θα διαγωνίζονται με γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα επιλεγόμενα. Στη Γ΄ Λυκείου, οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού που θα αντικαταστήσουν τις κατευθύνσεις. Τα θέματα θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές του ίδιου σχολείου, αλλά διαφορετικά σε κάθε σχολείο. Θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά και θα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά 50% από τους διδάσκοντες.
3. Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος του απολυτηρίου;
Ο βαθμός του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας του μαθητή σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει απολυτήριο ο μαθητής είναι η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και μέσου όρου μεγαλύτερου του 10 στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.
4. Πώς θα γίνεται η εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται με υπουργική απόφαση, οι απόφοιτοι Λυκείου θα μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Νωρίτερα (έως τις αρχές Οκτωβρίου) οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιλέξει ένα επιστημονικό πεδίο που θα τους οδηγεί στις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν. Τα επιστημονικά πεδία από τα οποία θα επιλέξουν οι μαθητές είναι τα εξής: 1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές Επιστήμες, 2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστήμες Υγείας, 4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών, 5ο επιστημονικό πεδίο - Παιδαγωγικών Επιστημών.
5. Σε πόσα και ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΕΙ;
Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι μειώνονται σε τέσσερα από έξι σήμερα. Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει θα εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά για το 1ο πεδίο, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία για το 2ο πεδίο, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Βιολογία για το 3ο πεδίο, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία & Διοίκηση, Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών για το 4ο πεδίο και Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών για το 5ο πεδίο.
6. Ποιος θα επιλέγει τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων;
Τα θέματα θα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
Αρμόδιος για τα ζητήματα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο, αλλά και στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας.
7. Πώς θα υπολογίζεται η τελική βαθμολογία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ;
Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ, θα υπολογίζεται ο βαθμός των τεσσάρων μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ ως πέμπτος βαθμός θα προσμετράται ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης που υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός προαγωγής της α΄ τάξης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της β΄ τάξης με συντελεστή 0,7 και της γ΄ με 0,9.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των βαθμών των τεσσάρων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης, προβλέπεται με τη στάθμιση που αναφέραμε να μην «χάνεται» η καλή επίδοση του μαθητή στις τάξεις του Λυκείου.
8. Ποιος θα είναι ο ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών;
Κάθε τμήμα ΑΕΙ, ανάλογα και με το αντικείμενο σπουδών του, προτείνει συντελεστές στα μαθήματα βαρύτητας τα οποία είναι προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ιδρύματα. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας ανά μάθημα προσδιορίζεται έπειτα από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου τμήματος προς τον υπουργό Παιδείας.
9. Τι αλλάζει στο Επαγγελματικό Λύκειο;
Το νέο Επαγγελματικό Λύκειο θα έχει αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών και την προαιρετική τάξη μαθητείας, σε τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι μαθητές με ένα χρηματικό ποσό θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στους αποφοίτους του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών θα χορηγείται απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου και πτυχίο σπουδών επιπέδου 3, ενώ οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.
10. Πώς θα γίνεται η εισαγωγή των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στα ΑΕΙ;
Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή σε τμήματα των ΤΕΙ όπου θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα (δύο γενικής παιδείας και δύο ειδικότητας).
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
Πηγή