Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Συνταξιοδότηση πολλών ταχυτήτων στους δήμους...

Συνταξιοδότηση πολλών ταχυτήτων στους δήμους...

Με τις διατάξεις του Δημοσίου βγαίνει στη σύνταξη η πλειονότητα των υπαλλήλων. Τι ισχύει για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους αλλά και για αυτούς που παραμένουν στο ΙΚΑ

Δαιδαλώδες είναι το καθεστώς συνταξιοδότησης των περίπου 90.000 εργαζομένων στους δήμους, καθώς δεν υπάγονται σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον, το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος εισόδου στην αγορά εργασίας, με διαφορετικές... ταχύτητες να ισχύουν για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους.

Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων ακολουθεί τις διατάξεις του Δημοσίου, με «τυχερούς» όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1983. Την ίδια στιγμή υπάρχουν ασφαλισμένοι, που έχουν διατηρήσει το καθεστώς του αορίστου χρόνου με αποτέλεσμα η ασφάλισή τους να παραμένει στο ΙΚΑ.
Επίσης, υπάρχουν οι περιπτώσεις εκείνων που έχουν διπλή ασφάλιση λόγω της ιδιότητάς τους (μηχανικοί, νομικοί κ.λπ.) και οι δυνατότητες συνταξιοδότησής τους είναι τόσο από τον φορέα του Δημοσίου όσο και από τον φορέα που έχουν λόγω ιδιότητας.
Τέλος, υπάρχουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα (καθαριότητα) που συνταξιοδοτούνται με ειδικό καθεστώς τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες.
Για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 58 για τους άντρες και κυμαίνεται από τα 53 έως τα 58 για τις γυναίκες, ενώ από φέτος πάει στο 60ό έτος.
Συνταξιοδότηση πολλών ταχυτήτων στους δήμους...
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως σε μεγάλο βαθμό στους εργαζομένους στους ΟΤΑ εφαρμόζονται με την έξοδο τους στη σύνταξη οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς σπανίζουν οι περιπτώσεις που έχουν ενιαίο χρόνο ασφάλισης σε έναν και μόνο φορέα. Οσον αφορά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους πρόλαβαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 προβλέπονται αυξημένα όρια ηλικίας και καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62 (ή εναλλακτικά δίνεται πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης).
Συνταξιοδότηση πολλών ταχυτήτων στους δήμους...
Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη. Στο ΙΚΑ αναγνωρίζονται τέσσερα πλασματικά το 2011, πέντε το 2012, έξι φέτος και επτά το 2014. Στο Δημόσιο τα χρόνια για τα παιδιά μετράνε «εξτρά» και συνολικά μπορούν να αναγνωριστούν έως και εννιά πλασματικά το 2011, μέχρι δέκα το 2012, έως έντεκα φέτος και μέχρι δώδεκα το 2014 (εκ των οποίων μέχρι πέντε είναι τα πλασματικά για τα παιδιά). 
πηγή