Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ


Από το hellenicrevenge
Νευροβιολόγοι του ανοιχτού πανεπιστημίου του Βερολίνου μελετούν τη γνωστική λειτουργία της μνήμης στις μέλισσες.
οι επιστήμονες Randolf MenzelLisaBeyaert  και ο electrical engineer Uwe Greggers
(from the Freie Universtät Berlin,Germany),

μελετούν τις γνωστικές ικανότητες και τη μνήμη των μελισσών σε σχέση με τον ύπνο.

Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κατά τον ύπνο καταγράφεται μια πολύπλοκη δραστηριότητα .
ο ύπνος ελέγχεται από ομάδες νευρώνων που βρίσκονται στο στέλεχος του εγκεφάλου.
Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους με

συνδέσεις, που ονομάζονται συνάψεις.


Η γήρανση και η στέρηση του ύπνου  επιφέρουν μείωση των νευρώνων και κατά συνέπεια έκπτωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων μας.
ο ύπνος ξεκουράζει τον εγκέφαλο, βοηθά τη μνήμη και είναι απαραίτητος για τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα βοηθά να αποθηκεύονται και να σταθεροποιούνται οι πληροφορίες που παίρνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Για να έχει ο άνθρωπος «μνήμη ελέφαντα» και αιώνια νεότητα, οι επιστήμονες μελετούν τη «μνήμη της μέλισσας»

Ο μικροσκοπικός εγκέφαλος της μέλισσας προσφέρεται καλύτερα για μελέτη αφού στον ανθρώπινο εγκέφαλο, υπάρχει μια εξαιρετικά πολύπλοκη δραστηριότητα κατά τον ύπνο.

Απελευθερώνουν μέλισσες σε ανοίκειο περιβάλλον, μακριά από την κυψέλη τους και καταγράφουν το χρόνο που χρειάστηκαν οι μέλισσες για την επιστροφή στην κυψέλη.

Καταγράφουν τον ύπνο των μελισσών,   όταν κοιμούνται οι μέλισσες, οι κεραίες τους χαλαρώνουν και γέρνουν.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν απευθείας τις μέλισσες και εντοπίζουν τις δραστηριότητές τους μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

This task was quantified using harmonic radar tracking and applied to bees that were equipped with a radio frequency identification device (RFID). The RFID was used to record their outbound and inbound flights and continuously monitor their behavior inside the colony, including their rest during the day and sleep at night. Bees marked with the RFID behaved normally inside and outside the hive.
πηγή
http://jeb.biologists.org/content/215/22/3981.abstract


Παρατήρησαν πως η αναζήτηση νέας διαδρομής για την επιστροφή στην κυψέλη από το ανοίκειο περιβάλλον, οδήγησε σε αύξηση της διάρκειας του ύπνου κατά το στάδιο 

REM ( Rapid Eye Movement )
στην επόμενη ερευνητική εργασία, οι επιστήμονες διέκοπταν τον ύπνο των μελισσών κάθε πέντε λεπτά.
οι άυπνες μέλισσες «ξέχασαν» τη νέα διαδρομή για την επιστροφή στην κυψέλη, χρειάστηκαν τον ίδιο χρόνο για να την ξαναβρούν ενώ πολλές χάθηκαν στη διαδρομή.
Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει την ικανότητα μάθησης της μέλισσας αλλά το έντομο δεν μπορεί να συγκρατήσει εύκολα τις μνήμες της προηγούμενης μέρας, δηλαδή δεν μπορεί να «αποθηκεύσει» τις πληροφορίες της προηγούμενης μέρας.
Η έρευνα θα οδηγήσει στην καταγραφή απλών νευροβιολογικών μοντέλων εγκεφαλικής δραστηριότητας των νυσταγμένων εντόμων…

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The Journal of Experimental Biology,  LINK TO:http://jeb.biologists.org/content/215/22/3981.abstract

REFERENCE: Beyaert, L., Greggers, U. and Menzel, R. (2012). Honeybees consolidate navigation memory during sleep. J. Exp. Biol. 215, 3981-3988
Honeybees consolidate navigation memory during sleep
1.       Lisa Beyaert2.       Uwe Greggers and 3.       Randolf Menzel
πηγή
http://jeb.biologists.org/content/215/22/3981.abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου